1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Arbeidsverksted for sentrumsnære turveier

I tråd med Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har Akershus fylkeskommune en ambisjon om å skape tettsteder med friluftslivskvalitet slik at alle innbyggere har mulighet til å være i aktivitet hele livet.

I den forbindelse ble det arrangert en studietur til Telemark i høst med temaet «universell utforming av sentrumsnære turveier». Som en oppfølging av studieturen ble det den 19. oktober arrangert et oppfølgende arbeidsverksted.

Benedikte Viksaas Kise, som er rådgiver for universell uforming i Akershus fylkeskommune opplyser at det på arbeidsverkstedet deltok både kommuner og frivillige organisasjoner.

 - Dagen var delt inn i en faglig del og en del med gruppearbeid. Hensikten med dagen var blant annet å diskutere hvordan kommunene, frivilligsektor og fylkeskommunen i fellesskap kan jobbe med dette temaet i regionen, opplyser Kise.

Utarbeidet verkstedsrapport

Foredragene omhandlet eksempler fra ulike kommuner relevante for teamet, samt metodikk for kartlegging og gjennomføring av ulike tiltak.

Kristina Dignes, rådgiver på seksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse som ledet gruppearbeidet sier det var forberedt fire oppgaver med tilhørende spørsmål som gruppene skulle jobbe med. Oppgavene omhandlet:

  • kriterier for utvelgelse av regionale satsningsområder for særlig universelt utformede friluftsområder
  • synliggjøring av informasjon om tilrettelagte turstier, turveier og friluftsområder
  • muligheter som samarbeid og hvordan temaet for dagen kunne innarbeides i arbeidet med by- og tettstedsutvikling
  • hvordan Akershus fylkeskommune kan bistå kommunene i arbeidet/ kommunenes behov

 - Resultatet fra arbeidsverkstedet ble i etterkant bearbeidet før det ble videreformidlet til deltakerne på verkstedet. Nå skal kunnskapsgrunnlaget som er samlet i verkstedsrapporten benyttes i videre oppfølging av regional planer og tilhørende handlingsprogram, samt i fylkeskommunens vurdering av hvordan det kan arbeides videre med temaet universell utforming i friluftslivsområder, oppsummere Kise som er godt fornøyd med innsatsen til de involverte deltakerne.

Se verkstedrapporten her

Les flere artikler

Gjennom tilskuddsordningen

Ny tilskuddsordning til lokale møteplasser for frivilligheten

01.02.2019

Les hele artikkelen

Busstilbudet skal være tilgjengelig for alle.

Felles satsning på kollektivtransport for alle

26.11.2018

Les hele artikkelen

Mennesker ser på universelt uformede turstier

Arbeidsverksted for sentrumsnære turveier

29.10.2018

Les hele artikkelen

Samarbeidsavtalen skal gi mer samkjørt, planmessig og langsiktig bruk av offentlige virkemidler for innovasjon og nyskaping.

Midler til kompetansehevingstiltak

15.10.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet