1. Hopp til innhold på siden
 2. Hopp til menyen
 3. Hopp til hurtigsøk

Fortsatt gode resultater i Akershusskolen

Fylkestinget behandlet 18. desember tilstandsrapport for videregående opplæring 2016-17. Læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø er sentrale punkter i rapporten.

Tilstandsrapporten for skoleåret 2016-2017 viser at videregående opplæring i Akershus er i god utvikling:

 • Stadig flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring, og fylkeskommunen er ledende på nasjonalt nivå når det gjelder fullført og bestått. Andelen elever som fullfører og består er økt fra 85,4 prosent i 2016 til 86,5 prosent i skoleåret 2016-17.
 • Elev- og lærlingundersøkelsen viser at akershusskolen har en positiv utvikling innen læringsmiljø.

- Det går bra i akershusskolen, sier fylkesdirektør John Arve Eide i forordet i rapporten. - Vår helhetlige satsing har gitt resultater, og stadig flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring samtidig som elev- og lærlingundersøkelsen viser at de trives og har et godt læringsmiljø. Vi ser en positiv karakterutvikling både fra grunnskolene og i videregående skole, og det er økt sammenheng og kvalitet i det 13-årige opplæringsløpet, sier Eide.

Last ned

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2016-2017

Tilstandsrapporten er bygget opp rundt de strategiske målene for videregående opplæring som ble vedtatt av fylkestinget i Plan for videregående opplæring 2017. Alle satsinger, strategier og tiltak som gjennomføres i akershusopplæringen skal derfor bygge rundt disse hovedmålene:

 1. Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift.
 2. Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer.
 3. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

Første del av rapporten presenterer de ulike områdene innen videregående opplæring for fylkeskommunen som helhet. Andre del av rapporten presenterer resultater for den enkelte videregående skole.

Et grunnlag for kvalitetsutvikling

I følge opplæringsloven skal fylkeskommunen hvert år utarbeide en tilstandsrapport om gjennomføring, resultater og læringsmiljø i den videregående opplæringen i fylket. Tilstandsrapporten utarbeides av fylkesadministrasjonen på bakgrunn av data fra elev- og lærlingeundersøkelsen og Skoleporten. Rapporten behandles av fylkestinget som ansvarlig skoleeier hver høst.

Tilstandsrapporten er med og danner grunnlaget for plan for videregående opplæring 2018, som skal gi retning for videre kvalitetsutvikling av videregående opplæring i Akershus. Sammen med fylkeskommunens økonomiplan 2018-2021 og plan for videregående opplæring gir tilstandsrapporten skoleeier et godt grunnlag for helhetlig kvalitetsutvikling.

Mål og måloppnåelse

Resultatkrav

Måloppnåelse

Færre elever, lærlinger og lærekandidater rapporterer i elev- og lærlingundersøkelsene at de blir mobbet.

Både blant elever og lærlinger er det en større andel som rapporterer at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. 3,5 prosent av elevene og 3,2 prosent av lærlingene rapporterer om mobbing.

Flere elever rapporterer i elevundersøkelsen at de opplever en positiv relasjon til lærere og medelever.

På en skala fra 1 til 5, svarer 4,1 at de har en positiv relasjon til lærer og medelever i skoleåret 2016-17. Dette er samme snitt som i 2015-16.

Radikalisering eller voldelig ekstremisme aksepteres ikke ved de videregående skolene.

Skolene jobber kontinuerlig og systematisk med å skape et trygt og godt skolemiljø som fremmer elevenes helse, trivsel og læring.

Andelen elever som fullfører og består er økt fra 85,4 prosent i 2016 til 86,8 prosent

86,5 prosent av elever fullførte og besto skoleåret 2016-17.

Andelen elever på studieforberedende som fullfører og består er økt fra 86,6 prosent i 2016 til 88 prosent.

86,7 prosent av elever i de studieforberedende utdanningsprogrammene fullførte og besto skoleåret 2016-17.

Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består er økt fra 82,6 prosent i 2016 til 84 prosent.

79,4 prosent av elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fullførte og besto skoleåret 2016-17.

Andelen elever som fullfører og består Vg3 påbygg er økt fra 69,7 prosent i 2016 til 71 prosent.

67,8 prosent av elevene i Vg3 påbygg fullførte og besto skoleåret 2016-17.

Flere elever opplever relevans i opplæringen.

 

På en skala fra 1 til 5 er snittet 4,1 på at elevene opplever relevans i opplæringen i 2016-17. Det er samme snittet som tidligere år.

Flere bedrifter melder i bedriftsundersøkelsen at de er fornøyd med oppfølgingen de får fra Akershus fylkeskommune.

32 prosent melder i bedriftsundersøkelsen at de er fornøyd med den oppfølgingen bedriften/virksomheten får fra fylkeskommunen, 22 prosent melder at de ikke får noen oppfølging.

Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater opplever å få god faglig oppfølging øker fra 3,9 (snitt 2014-15) til 4,0.

I lærlingundersøkelsen er snittet for de som mener at de får god faglig oppfølging sunket til 3,8 i 2016-17.

Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater er godt forberedt til læretiden øker fra 3,6 (snitt 2014-15) til 3,8.

I lærlingundersøkelsen er snittet for de som mener at de er godt forberedt på læretiden 3,6 i 2016-17.

Resultatet i elevundersøkelsen om vurdering for læring skal øke fra 3,4 (snitt høsten 2014) til 4,0.

I elevundersøkelsen er snittet for indikatoren vurdering for læring 3,4 i 2016-17

 

Fakta: Videregående opplæring i Akershus

 • Akershus fylkeskommune har ansvar for 34 videregående skoler. Skoleåret 2016-17 hadde fylkeskommunen om lag 21.700 elever.
 • Ved de videregående skolene var det 3200 pedagogisk ansatte og 832 ansatte i andre stillinger, totalt 4032 ansatte.
 • Skolenes regulerte budsjett for 2016 var på 3.502,0 mill.
 • Akershus fylkeskommune har 656 godkjente selvstendige bedrifter og 1344 medlemsbedrifter i opplæringskontor i 114 lærefag fordelt på ni utdanningsprogrammer. Tilskuddene til lærebedriftene var for 2016 på 194,5 mill. kr.
 • Ved utgangen av 2016 hadde vi ansvar for 2 895 lærlinger i bedrift i Akershus
 • Fylkeskommunen drifter tre veiledningssentre, som omfatter pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjeneste, oppfølging av lærlinger som får opplæring i bedrift, veiledning av søkere til voksenopplæring og individuell karriereveiledning for brukere i hver region.
 • I tillegg omfatter fylkeskommunens ansvar på opplæringsområdet folkehøgskoler, fagskole og institusjonsundervisning.

 

Les flere artikler

Siden årsskiftet 2018 er det blitt 5 414 flere personer i Akershus.

619 440 personer i Akershus

31.08.2018

Les hele artikkelen

Illustrasjonsfoto mennesker

750 000 innbyggere i Akershus i 2040?

29.06.2018

Les hele artikkelen

Akershusstatistikk 3/2018 omhandler tall og fakta for ulike tema relatert til miljø og samferdsel i Akershus

Status og utvikling for miljø og samferdsel i Akershus

13.06.2018

Les hele artikkelen

Forsideillustrasjon

Leverte gode resultater i 2017

14.05.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet