1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Opplæring innen kriminalomsorgen

Fylkeskommunen står faglig og administrativt ansvarlig for videregående opplæring, også innen kriminalomsorgen. Fylkeskommunen har i tillegg fått ansvar for grunnskoleopplæring i kriminalomsorgen gjennom en tilskuddsordning i statsbudsjettet.

Kriminalomsorgen benytter ordinære utdanningstjenester

Et sentralt prinsipp i kriminalomsorgen er at fengselet benytter tjenester innenfor utdanning, bibliotek, helse o.a. fra det ordinære offentlige tilbudet. Det innebærer at det er utdanningsmyndighetene i det sivile samfunnet som har det faglige og økonomiske ansvaret for opplæringen innenfor kriminalomsorgen. Opplæringen er likeverdig med tilsvarende opplæring i samfunnet for øvrig, og lærerkompetansen er den samme.

Det er Fylkesmannen i Hordaland som har ansvaret for den opplæringen som skjer innenfor kriminalomsorgen i hele landet. Fylkesmannen i Hordaland fordeler midler til fylkeskommunene, som står for selve opplæringen.

Akershus fylkeskommune er en del av Kriminalomsorgen region nordøst. Regionen omfatter foruten Akershus fylkene Oslo, Hedmark og Oppland. I regionen er det syv fengsler og to friomsorgskontor.

I Akershus fylkeskommune ivaretas ansvaret for opplæringen av Rud videregående skole (for Ila landsfengsel) og Jessheim videregående skole (for Ullersmo fengsel, inkludert avdeling Kroksrud og Ungdomsenheten Øst).

Handlingsplan for opplæring innenfor kriminalomsorgen

Handlingsplan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Akershus fylkeskommune 2018-2021 ble vedtatt av hovedutvalg for opplæring og kompetanse januar 2018. Handlingsplanen viser målsettinger for opplæringen i perioden, og skisserer konkrete tiltak for å nå disse. Målsettingene og tiltakene er i samsvar med nasjonale føringer uttrykt i sentrale styringsdokumenter.

Last ned: Handlingsplan for opplæring innen kriminalomsorgen 2018-2021

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet