1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Institusjonsundervisning i grunnskolen

Som et alternativ til vanlige kommunale grunnskoler har Akershus fylkeskommune egne grunnskoler og grunnskoleavdelinger for elever som bor på institusjon.

Ved noen av skoleavdelingene gis det også tilbud om undervisning på videregående skoles nivå. Ved enkelte av disse enhetene er elevene hele skoleåret, ved andre er elevene kun kort tid før de flytter til vanlig skole, ofte med spesielle støttetiltak.

Romerike

  • Lørenskog videregående skole gir opplæring til elever som er pasienter ved Bråten behandlingssenter, til pasienter med opplæringsrettigheter ved Ahus spesialpsykiatri, og til elever med alvorlig skolefraværsproblematikk.
  • Jessheim videregående skole har et skjermet tilbud på ungdomsskoletrinnet, som er beregnet på beboere ved barnevernsinstitusjoner på Romerike.

 Asker/Bærum

  • Holmen skole har et skjermet tilbud på ungdomstrinnet, som primært er beregnet på elever fra institusjoner i Asker og Bærum.

  • Solberg skole gir opplæringstilbud til pasienter med opplæringsrettigheter ved avdeling for kompleks epilepsi, Statens senter for epilepsi, Oslo Universitetssykehus.

Follo

  • Vestby videregående skole har et skjermet grunnskoletilbud i tilknytning til hovedskolen. Skolen har også et skjermet skoletilbud ved Sole utredningssenter og ved Catosenteret.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet