1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole

Janne Myrås er mobbeombud for barn og unge i barnehager og grunnskoler i Akershus.

anne-Marie Myrås er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus
Foto: Apeland

Jeg heter Janne Myrås og er mobbeombud for barn og unge i barnehager og grunnskoler i Akershus.

Hva kan ombudet hjelpe deg/barnet ditt med?

Som mobbeombud gir jeg råd og veiledning, om for eksempel hvordan du skal melde en sak til barnehagen/skolen. Jeg gir deg også informasjon om rettighetene du har i lovverket. Jeg kan være ditt talerør i en sak, om du ønsker dette.

Mobbeombudet går først inn i en enkeltsak når barnehagen/skolen har fått muligheten til å prøve å rette opp i forholdene.

Under kan du lese mer om mobbing i barnehagen eller grunnskolen, dine rettigheter og hvordan mobbeombudet kan bistå.

I barnehagen skal barnet ditt kjenne seg trygt og som en del av fellesskapet.

Barnehagen skal bidra til at barn trives, opplever livsglede, mestring og egenverdi. Barnehagen skal forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever å bli krenket eller mobbet, må barnehagen stoppe det, og følge opp.

Om barnet ditt ikke kjenner seg trygg og som en del av fellesskapet, må du melde ifra til barnehagen.

Du finner informasjon om barns rettigheter på www.nullmobbing.no/barnehage.

Er du bekymret for barnet ditt?

Det er ikke alltid barnet forteller om det hvis det opplever mobbing og utestengelser i barnehagen.

Her er en liste over mulige kjennetegn på at noe er galt:

 • Vil ikke gå i barnehagen
 • Mister eller har ødelagte leker eller klær
 • Unngår venner og andre barn
 • Blir fort sint
 • Mister selvtillit
 • Har mye vondt i magen eller hodet
 • Sliter med å sove
 • Har sår, skrammer og blåmerker

Dette kan du også få med i en bekymringsmelding.

Hva kan barnehagen gjøre?

I rammeplan for barnehagen står det at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Personalet skal bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner.

Barnehagen skal hjelpe barna i å bli flinkere til å behandle andre. 

Dette kan for eksempel være:

 • Barnehagen skal trene barna i å forstå andre og behandle andre
 • Barnehagen skal trene de ansatte i å løse problemer mellom barna
 • Barnehagen bør ha en plan som forteller oss hvordan de voksne skal snakke til og behandle barn 
 • Barnehagen må ta ansvar for plassering av barna i ulike grupper og bordplassering på avdelingen
 • Flere voksne i frilek
 • Begrense mulighet for lek bak lukkede dører og i skjulte rom

[-]

Som elev i grunnskolen har du rett til et trygt og godt skolemiljø!

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolemiljøet skal i tillegg fremme elevenes helse, trivsel og læring.

Du finner reglene i opplæringsloven og på www.nullmobbing.no/skole.

Hva er mobbing?

Mobbing er når noen får deg til å føle deg dårlig og lei deg gang på gang, og du ikke klarer å stanse det. Det kan være slag, spark og lugging, eller baksnakking, utestengelse, ryktespredning og bildedeling. 

Det er heller ikke greit hvis noen kaller deg stygge ting, eller læreren kjefter på deg foran hele klassen.

Det er vanskelig å lære når du er redd, sint eller lei deg. Derfor er det viktig at du sier fra til en voksen slik at de kan hjelpe deg.

Hva skal skolen gjøre?

Når du har sagt ifra om at du ikke har det bra, må skolen gjøre alt de kan for at du skal få det bedre. 

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan. Det er en plan for at du skal få det bedre. I denne planen står det hvilket ansvar de voksne på skolen har for dette.

Du og/eller dine foresatte skal være med og bestemme planen. 

Hva om skolen ikke gjør noe?

Om skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Videre kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag (jf. § 9 A-6).

Les mer om fylkesmannens ansvar her.

[-]

Mer informasjon

Besøk også nettsiden www.nullmobbing.no.Her finner du mer informasjon om dine rettigheter, og hvordan du kan gå frem dersom du er bekymret for et barn opplever krenkelser eller mobbing.

Nullmobbing.no er Utdanningsdirektoratets nettside med råd og informasjon om barn og unges rettigheter vedrørende skolemiljø og mobbing.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet