1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Regionale forskningsfond (RFF)

Ordningen med regionale forskningsfond (RFF) har som mål å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling og mobilisere til økt forskningsinnsats i regionene.

Fondsregion Hovedstaden

RFF Hovedstaden består av regionen som dekkes av Oslo og Akershus (OA). Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utarbeidet en felles regional FoU-strategi i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor næringsliv, forskning og utdanning. FoU-strategien ligger til grunn for fondets prioriteringer og skal styrke regionens internasjonal posisjon som kunnskaps- og verdiskapingsregion for bærekraftig utvikling. 

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Dette skal oppnås gjennom:

 • et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor
 • å bidra til økt internasjonal konkurranseevne i FoU-institusjonene
 • å stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

Prioriterte områder

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Disse er:

FoU i næringslivet innenfor

 • Miljø- og energiteknologi
 • Livsvitenskap i en bred betydning
 • IKT

Forskningsbasert læring og innovasjon i offentlig sektor

 • Miljø, klima, integrasjon og innovasjonsevne for bærekraftig utvikling i regionen
 • Tjenesteyting og organisering innenfor skole, helse- og omsorgssektoren og
  transportsystem
 • Innkjøp og anvendelse av kunnskapstjenester i kommunal og fylkeskommunal
  sektor

Kompetanseoppbygging i FoU-institusjonene

 • Innovasjonsdynamikk og -betingelser
 • Økt internasjonal konkurranseevne
 • Bærekraftig regional utvikling

Utlysning av midler

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt fondsstyret i oppdrag å lyse ut midler som følger opp vedtatte mål og prioriteringer for regionen. Fondsstyret reviderer sin strategi hvert år og beslutter hvilke tematiske områder og søknadstyper som skal prioriteres til enhver tid.

Fondsregion Hovedstaden lyser ut midler hvert år. Utlysninger, frister og søknadsinformasjon finner du på Fondsregion Hovedstaden sine nettsider. 

Det er kun søknader sendt inn via nettsidene innenfor den angitte søknadsfristen som vil komme i betraktning. 

Om regionale forskningsfond (RFF)

 • Ordningen med regionale forskningsfond (RFF) har som mål å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling og mobilisere til økt forskningsinnsats i regionene. 
 • Ordningen ble iverksatt fra januar 2010.
 • Det er sju fondsregioner:
  • Hovedstaden: Akershus og Oslo
  • Innlandet: Hedmark og Oppland
  • Oslofjorden: Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark
  • Agder: Aust- og Vest-Agder
  • Vestlandet: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Midt-Norge Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag
  • Nord-Norge Nordland, Troms og Finnmark
 • Les mer om Regionale forskningsfond

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet