1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

FORREGION – Regional satsing Oslo-Akershus

Regional satsing Oslo - Akershus et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Forskningsrådet under Forskningsrådets program FORREGION.

Om FORREGION

FORREGION er Forskningsrådets program for å stimulere til økt samhandling og mer forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. FORREGION består av 15 regioner, hvorav Oslo-Akershus er en av disse.

FORREGION skal mobilisere til økt bruk av forskningsmidler i næringslivet, økt kunnskapsflyt mellom deltagere og til økt kvalitet på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter og offentlige virksomheter, nettverk og regioner.

Satsingsområder

Regional satsing Oslo-Akershus satser på utvikling av sterke innovasjons- og næringsklynger.  Fire områder er valgt ut:

Regional satsing Oslo-Akershus skal spesielt bidra til økt FoU-samhandling og styrke innovasjonskraften i disse klyngene.

Organisering

Prosjektkoordinator

Arild Klingsheim er prosjektkoordinator for satsingen i Oslo og Akershus.

De regionale FORREGION-satsingene er samarbeidsprosjekter mellom Forskningsrådet og den enkelte region.

Styringsgruppen

Regional satsing Oslo Akershus ledes av «Det lille partnerskapet».

 Styringsgruppens medlemmer er:

  • Øyvind Michelsen, Akershus fylkeskommune
  • Per Annar Lilleng, Innovasjon Norge
  • Morten Fraas, Oslo kommune,
  • Tom Skyrud, Norges forskningsråd
  • Ann-Kristin Hageøkken, SIVA
  • Jan Fredrik Lockert, Oslo kommune

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet