1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Jessheim sørøst felt B6 og B2

Vinteren 2018 ble det dokumentert et steinbrudd fra nyere tid på Langeland.

Undersøkelsesområdet

Registreringsområdet ligger rett sør for Jessheim sentrum og består av et friluftsområde med bergknauser og myrlandskap i et delvis kupert terreng. Det går turstier over hele området. I flere av bergknausene er det steinbrudd fra nyere tid.

Kulturminner i nærområdet

I området var det fra før kjent noen gravminner og et kokegropfelt fra jernalder i tillegg til en hel del løsfunn som stort sett også kan knyttes til jernalderen. Tidligere på høsten 2018 ble det registrert en kullgrop og en tjæremile, som ligger rett øst for søndre del av det vestre planområdet.

I området er det flere steinbrudd som sannsynlig ble brukt til vegbygging i tida rundt og etter første verdenskrig. I tillegg ligger det et større steinbrudd og noen mindre opp mot skytebanen helt sør i planområdet, som sannsynlig ble brukt i forbindelse med byggingen av Hovedbanen i årene før 1854

Arkeologisk registrering i 2018

Under den arkeologiske registreringen i 2018 ble det dokumentert et moderne steinbrudd på 64 meter x 50 meter. Steinbruddet er nevnt i Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim, der det står at steinbruddet trolig ble brukt under byggingen av Hovedbanen i årene før 1854, og så noe under vegbygging i nødsårene.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Tjæremile ID 249750 sett mot nord-nordøst. Arkeolog Lars Andersson står sentralt i mila.

Tjæremile på Onsrud

05.06.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser området der kokegropa ble funnet. Kokegropa kan skimtes i midten av bildet ved målestokken.

Flytting av tursti ved Algarheim skole

27.05.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser bakre fjellvegg på steinbruddet. Avbildet er arkeolog Helan Recasens Sala.

Jessheim sørøst felt B6 og B2

08.05.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet på Gjestad.

Gjestad

15.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet