1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Jernaldersmeden

Smeden har vært en viktig person i jernaldersamfunnet. Arkeologiske funn vitner om at han antagelig ble ansett som en mytisk person som utøvde høy status.

Metallets introduksjon

Med introduksjonen av bronse og jern fikk gjenstander en helt ny uttrykksform. Metall er lettere å forme enn stein. I løpet av kort tid blir Norge del av det kontinentale Europa på en måte som det ikke hadde vært tidligere.

Smeden som mytisk person

I løpet av jernalderen spres tanker og ideer raskere enn noen gang tidligere gjennom godt etablerte handelsrelasjoner mellom Europas samfunnselite. Midt i denne utviklingen står smeden som fagperson. Hvem var han og hvilken rolle hadde han i samfunnet? Mye tyder på at smeden i forhistorien ble sett på som en mystisk person som skilte seg ut fra samfunnet for øvrig. Han var forvandlingens og ildens mester, som lagde skinnende gjenstander ut fra malm. I tekster blir ofte smeden satt i sammenheng med mystiske krefter. I norrøne tekster blir smeden satt forbundet med hemmelig kunnskap som for eksempel runer. Smiing blir også forbundet med dverger og underjordiske som igjen hadde relasjoner til dødsriket

Graver med smedgjenstander

Flere steder her i landet er det funnet smedgjenstander som gravgaver. Arkeologene strides litt om hva dette faktisk betyr. Enten betyr det at den gravlagte var en smed, eller at et medlem av samfunnseliten benyttet seg av den symbolikken som gjenstandene uttrykte som maktsymboler. For eksempel er hammeren guden Tors symbol. Mange mener også at mye av ritualene knyttet opp til smiing må ses i relasjon til fruktbarhetskultus og fruktbarhetssymbolikk. Disse gravene med smedutstyr er ofte svært rike – hvilket er tolket som at smedene kan ha hatt en høy sosial status i samfunnet.

Var smeden en spesialist?

Det har også vært diskusjoner om hvorvidt smeden var en omreisende person eller om han var bofast, om de var noen få spesialister eller om det fantes mange av dem. Mye tyder på at man i jernalder hadde bygdesmeder som gjorde unna det meste grovarbeidet i form av arbeidsredskaper som for eksempel økser. Dersom man skulle ha lagd mer avanserte gjenstander som krevde mer spesialkunnskap, er det allment trodd at det også fantes spesialister som gjorde dette. Denne spesialistkunnskapen er nærliggende å tenke seg enerådene i bronsealderen, der metallets verdi og manglende antall tilsier at kunnskapen rund smiekunsten var forbeholdt få personer som var spesialisert. Disse spesialistene måtte i tillegg til å kunne det teknologiske detaljene knyttet opp til smiing og metallutvinning, også ha kjennskap til symbolbruk og ritualer tilknyttet dette. Denne kunnskapen må i samtiden ha gitt smeden en aura av mystikk og ærefrykt.

 

Litteratur:
2005 Bergstøl, J.
Kultsted, verksted eller bosted? De gåtefulle kokegroper. Varia nr. 58, red. Gustafson, L., T. Heibreen og J. Martens, s. 145 – 154. Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo. Oslo.

2003 Rønne, O.
Smeden i jernalderen – ildens hersker. Primitive tider 2002, s. 55 – 63, Universitetets Kulturhistorisk Museum, Oslo.

1986 Straume, E.
Smeden i jernalderen, bofast – ikke bofast, høy eller lav status. Universitetets Oldsaksamling Årbok 1984/1985. Oslo 1986

2005 Østmo, E., og L. Hedeager (red.)
Norsk Arkeologisk leksikon. Pax Forlag, Oslo.

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet