1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

I forbindelse med graving av vann- og avløpsanlegg på Krokstad, ble det sommeren 2018 funnet en fangstgrop fra middelalder.

Undersøkelsesområdet og kjente kulturminner i nærheten

Den undersøkte traseen ligger nord for Kompvegen, ved sørenden av Varsjøen. Området består av en gressplen som tidligere har vært dyrket. Det er få kulturminner registrert i nærheten av området. De nærmeste kulturminnene er ca. 2.5 kilometer unna planområdet, og består av en tuft, rydningsrøys, bygdeborg, fangstgrop og veianlegg – alle fra perioden jernalder-middelalder.

Funn

I forbindelse med registreringen i 2018 ble det funnet en fangstgrop. Fangstgropa ble funnet i dyrket mark ved maskinell sjakting. Gropa lå rett nord for toppen av en øst-vest- gående høyderygg, ca. 75 meter øst-nordøst for bryggeanlegget ved Varsjøen. Gropa hadde en dybde på 170 cm. På ca. 90 cm dybde var det bevart en rekke staur som var spisset til med øks, langs kassen i gropa. Det ble sagd av en skive av en av pælene som ble sendt inn til vedarts – og dateringsbestemmelse. Resultatet viste at fangstgropen var fra middelalderen og kunne dateres til 1300-tallet.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet