1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Blaker barnehage 2018

I forbindelse med regulering av Blaker barnehage, ble det høsten 2018 funnet spor etter jordbruk og begravelse fra jernalderen.

Undersøkelsesområdet og kjente kulturminner

Området består av en nedlagt barnehage og veien inn til denne, samt en del av jordet nord for barnehagen. Rundt barnehagen er det lekeområde med plen og lekeapparater. Langs veien inn er det bolighus med hager.

Planområdet ligger i et landskapsrom med svært stor tetthet av funn fra jernalder og middelalder. Innenfor planområdet ble det i 2008 registrert et aktivitetsområde bestående av et kokegropfelt med tre kokegroper, et ildsted og en åkerrein. I tillegg ble det funnet to biter keramikk, brent leire og flint. Tre kullprøver fra prosjektet ble datert – en fra ildstedet og to fra åkerreinen. Ildstedet ble datert til middelalder, 1310-1386 e.Kr. Åkerreinen ble datert til folkevandringstid, 420-610 e.Kr., og middelalder, 1450-1650 e.Kr.

Rett øst for planområdet ble det i 2004 gravd ut et kokegropfelt og gravfelt med bevarte fotgrøfter og graver fra jernalder.

Funn

Innenfor planområdet på lekeplassen, sør for barnehagens bygninger, ble det funnet dyrkningsspor i form av en åkerrein. Denne ble 14C-datert til førromersk jernalder (perioden 500-0 f. Kr). I Svarstadvegen 5 ble det funnet en del av en fotgrøft fra en gravhaug. Denne ligger såpass nære gravfeltet som ble gravd ut i 2004 at den sannsynligvis har sammenheng med dette.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet