1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fortau Eidsvegen

I forbindelse med at det skal etableres fortau på vestsiden av Eidsvegen fra Foss gård til Meierivegen, ble det sommeren 2018 funnet bosetningspor fra eldre jernalder.

Undersøkelsesområdet og kjente funn i nærheten

Området for registreringen ligger nordvest på det store, fruktbare Blakerplatået. Landskapet er preget av dyrket mark. Det ble sjaktet i gressplenen sørvest for Eidsvegen og nordøst for låven på Nordre Foss gård. På østsiden av Eidsvegen står Blaker kirke. Området rundt kirken og registreringsområdet er rikt på kulturminner fra jernalder og middelalder. De nærmeste funnene ligger under 100 meter fra planområdet og består blant annet av kokegroper, graver og bosetningsspor fra jernalder.

Funn

På Foss nordre ble det funnet en lokalitet med bosetningsspor i form av fem, kanskje seks, kokegroper, en nedgravning og et mulig stolpehull. Den ene kokegropa ble datert til yngre romertid (ca. 200-400 e. Kr), hvilket vil si eldre jernalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet