1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Asak 2018

I forbindelse med et mindre privat tiltak, ble det i 2018 funnet enda en gravhaug på jernaldergravfeltet ved Asak.

Bakgrunn for arkeologisk registrering var riving av eksisterende garasje og oppføring av ny. Garasjeområdet ligger i sin helhet inne på Asakgravfeltet, og det var derfor nødvendig med overvåking under gravingen. Det ble ikke gjort noen funn under dette arbeidet.

Asak jernaldergravfelt

Asakgravfeltet omfatter ca. 40 gravhauger av ulik størrelse. Det er også kjent fire hulveifar på lokaliteten. Flere av gravhaugene og enkelte områder innenfor lokaliteten er sterkt skadet av masseuttak. Det ble funnet en rekke gjenstander fra gravhaugene i forbindelse med masseuttak siste halvdel av 1800-tallet – slik som våpen, smykker, rideutstyr, kleberkar og spinnehjul fra yngre jernalder.

Tidligere arkeologisk dokumentasjon

2004 ble gravfeltet dokumentert og enkeltminnene beskrevet – i alt 35 gravhauger og fire hulveier. I 2011 ble det nyregistrert to gravhauger helt i nordvestkant av lokaliteten i forbindelse med prosjektet kloakksanering i Skedsmo. I 2015 ble en av haugene på lokaliteten avkreftet som et kulturminne, og omdefinert fra gravhaug til natur.

Den arkeologisk registreringen i 2018

Ved forarbeidet til registreringen ble det påvist en mulig gravhaug på LiDAR-kart (ekstern lenke) ved eiendomsgrensen mellom eiendommene gnr./bnr. 7/6 og 7/7. Gravhaugen ble bekreftet i felt, som en oval gravhaug på 6,5 meter x 4,8 meter. Høyden er på underkant av en meter, og har en eldre plyndringsgrop i midten.

Ved befaringen av gravfeltet ble det også registrert det som er tolket som avtrykket av to fjernede gravhauger. Haugtomtene vises på LiDAR-kart, men på grunn av tett vegetasjon og spor etter masseuttak i området, hefter det usikkerhet ved tolkningen av strukturene som rester av gravhauger. Vernestatusen er dermed satt til uavklart.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen i 2018 her.

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet