1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

Høsten 2017 ble det funnet åtte nye steinalderlokaliteter i forbindelse med arkeologisk registrering langs fylkesvei 156.

Bakgrunn

Bakgrunn for registrering var mulighetsstudier for ny hovedatkomst for fylkesvei 156 ved Bråten og Tusse. Planområdet begynner ved Rundvollbakkene i sør og slutter ved Øvre Dal i nord. Innenfor dette området er det fra kjent et stort antall bosetnings- og aktivitetsspor fra eldre steinalder.

Strandlinjedateringer

Steinalderens bosetningsmønster i oslofjordområdet er nært knyttet opp mot kystlinjen og den forhistoriske strandlinjen. På grunn av det høye havnivået i steinalderen var follolandskapet et helt annet enn i dag. Oslofjorden var langt bredere, og store deler av Follo la under vann. De største forskjellen finner vi i eldre steinalder, hvor havet på det meste sto 220 meter høyere enn i dag, men selv i slutten av yngre steinalder, for ca. 4000 år siden, sto havet 20 meter over dagens nivå. En av Akershus eldste kjente boplasser, Stunner i Ski, ligger i dag på 160 meter over havet (moh.) og vi antar at denne var i bruk for litt over 11000 år siden da vannet sto på denne høyden. Skillet mellom eldre og yngre steinalder, for ca. 5200 år siden, går i indre Oslofjord rundt 35-38 moh., og boplasser som ligger lavere enn dette dateres derfor til yngre steinalder.

Funn

Ved registreringen ble det registrert åtte nye automatisk fredete kulturminner. Alle er boplasser fra eldre steinalder. I tillegg ble det registrert tre funnsteder med flint fra eldre steinalder. Fra tidligere er det registrert 12 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Av disse er en boplass ferdig undersøkt av Kulturhistorisk museum i Oslo, en er blitt omdefinert til nyere tids kulturminne, og tre av dem ble ikke gjenfunnet under den arkeologiske registreringen i 2017.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet