1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien

I forbindelse med nytt vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien, ble det i september 2016 foretat arkeologisk registrering som avdekket bosetningsspor fra jernalder.

Undersøkelsesområdet og kjente funn i nærområdet

Området som ble undersøkt ligger på et forholdsvis flatt jorde på gården Falla, mellom eiendommene Rovenveien 61 og Fallaveien 16. Søndre del av traseen lå innenfor lokalitetsavgrensningen til gravfeltet på Guriholtet som dateres til jernalder. Like nord for dette er det også registrert tre gravhauger fra jernalder og i mellom disse gravfeltene er det funnet et sverd og en jernring fra vikingtid. Dette kan tyde på at det har vært et større, sammenhengende gravfelt her i jernalder.

I 2007 ble det foretatt arkeologisk registrering på jordet i forbindelse med Vann- og avløpsanlegg. Det ble gravd langs Fallaveien og langs kanten av jordet på tomten Fallaveien 16. Det ble da funnet flere kokegroper, stolpehull, en fotgrøft til en nå slettet gravhaug samt noen nedgravninger.

Av andre funn i området er det registrert en hulvei og tjæremile vest for Falla. I sør er det registrert en kokegrop datert til middelalder. Det er også funnet flere gjenstander i nærområdet fra yngre steinalder og jernalder.

Funn

Bare 14,5 meter øst for den tidligere lokalitetsavgrensningen av gravfeltet på Guriholtet, ble det avdekket fire kokegroper. I en plogfure ble det i tillegg gjort funn av en kniv av jern. Kokegrop datert til romertid (perioden 0-400 e. Kr).

Helt i kanten av jordet inn mot tomten på gbnr 33/59 ble det avdekket en forholdsvis stor, sirkulær kokegrop. Kull fra kokegropen ble datert til folkevandringstid (perioden 400-600 e. Kr).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Heller fra jernalder dokumenteres. Arkeolog Marianne Bugge Kræmer er avbildet.

Dypedalen deponi

15.01.2018

Les hele artikkelen

Kokegrop fra jernalder funnet på Falla.

Vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien

31.07.2017

Les hele artikkelen

Lokalitetene langs Jahrenveien blir avdekket under den arkeologiske registreringen i mars 2010. Fet kirke i bakgrunnen.

Jahrenveien

04.11.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Hauger gård. Gravhaug på naboeiendommen synes i bakgrunnen. Vid utsikt mot Øyeren.

Hauger gård

08.09.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet