1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Hauger gård

I forbindelse med regulering på Hauger gård ble det i mai 2015 funnet et bosetningsområde fra jernalder.

Det undersøkte området

Undersøkelsesområdet på Hauger gård ligger på et høydedrag i terrenget, med bratte skråninger mot alle himmelretninger, bortsett fra mot nord. Mot vest er det et åpent landskap mot Øyeren.

Kulturminner i nærområdet

Det er kjent flere kulturminner i nærområdet til Hauger. Ca. 240 meter sørvest for gårdstunet ligger det en gravhaug fra jernalder som det er fin utsikt til fra gårdstunet. 500 meter mot sør, i et skogsområde, er det et større gravfelt med 18 gravhauger fra jernalder. Nord og nordøst for gårdstunet er det registrert to områder med dyrkingsspor fra førreformatorisk tid.

Funn fra jernalder

Det ble registrert tre kokegroper vest for gårdstunet, i tillegg til fire skår av keramikk som ble funnet ved opprensning ved kokegropene. Kokegropene ble gravd ut ved utvidet registrering. Det ble tatt kullprøver fra profilen til kokegropene. Kullprøven fra en av kokegropene ble sendt inn til analyse, og plasserer bruken av kokegropen til perioden 405-550 e.Kr. (folkevandringstid).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Heller fra jernalder dokumenteres. Arkeolog Marianne Bugge Kræmer er avbildet.

Dypedalen deponi

15.01.2018

Les hele artikkelen

Kokegrop fra jernalder funnet på Falla.

Vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien

31.07.2017

Les hele artikkelen

Lokalitetene langs Jahrenveien blir avdekket under den arkeologiske registreringen i mars 2010. Fet kirke i bakgrunnen.

Jahrenveien

04.11.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Hauger gård. Gravhaug på naboeiendommen synes i bakgrunnen. Vid utsikt mot Øyeren.

Hauger gård

08.09.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet