1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Positiv kraft i turbulent tid

-Vi er i en tid hvor vi må hegne om alle samarbeidsarenaer, sa kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande under «Kultur over grenser»-konferansen på Bærum Kulturhus.

Internasjonalt kultursamarbeid var tema for konferansen, som ble avholdt 23. og 24. januar. Arrangementet var et resultat av samarbeid mellom Kulturrådet, Akershus fylkeskommune, Forskningsrådet, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Bufdir, Nordisk informasjonskontor Norge og Norsk kulturforum. Akershus fylkeskommunes innsats innenfor området er forankret i Kulturplan for Akershus 2016-2023.

Nødvendig internasjonal kontakt

–Vi er i en internasjonal situasjon der vi trenger mer kulturell dialog, ikke mindre, og jeg heier på alle som prøver å bygge ned grensene mellom oss, sa kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. 

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande understreket viktigheten av internasjonalt samarbeid, og at norsk kultureksport får utvikle seg i samspill med internasjonale aktører.

–Norge deltar i mange EU-programmer på hele feltet fordi vi ser at vi er for små til å alene utvikle oss til å bli skikkelig gode. Vi trenger dette samarbeidet for å kunne styrke kunsten og kulturen vår. 

Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, siterte Nicholas Serota:

–Vi blir bedre når vi får influenser av andre!

–Hvis man skraper i lakken på norske kulturuttrykk, så har nesten alle en eller annen link ut i verden. Og det er bra! 

Kultursamarbeid og prosjekter i Europa

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Konferansier Hannah Wozene Kvam fra Akershus fylkeskommune

Konferansen var en møteplass for alle som vil lære mer om europeisk kultursamarbeid og som ønsker å utvikle et prosjekt og/eller møte potensielle samarbeidspartnere. 

Formålet med konferansen var også at norske søkere skulle få enda bedre kjennskap til ulike prosjekter i Europa og Norden, og hvordan man best lykkes med samarbeid og søknader. 

De 220 deltakerne fra Alta i nord til Agder i sør fikk dessuten videreformidlet kunnskap om viktige trender og initiativ i Europa i dag av journalist og forfatter Simen Ekern. 

Hvor er Europa på vei?

Står vi overfor et katastrofalt sammenbrudd, står Europa i fare for å dø? Simen Ekern tar i sitt virke pulsen på en turbulent tid i Europa. Mye truer med å splitte oss, som vår reduserte tillit til både politikere og medborgere, og polariserte oppfatninger av hva som er et godt samfunn.

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Journalist og forfatter Simen Ekern

Ekern mener at det, uansett hvilket politiske prosjekt man støtter, er tegn som tyder på at det er noe som står og vipper nå.

–EU-parlamentsvalget til våren blir en viktig milepæl. Skal vi få et enda mer liberalt og sammenknyttet Europa, med Frankrikes Emmanuel Macron som fanebærer, eller går utviklingen i den retning Italia og Ungarn går nå: «Italia først» og «Ungarn først»? Hvis disse to hovedmotstanderne får det som de vil, blir valget til våren en episk kamp om Europas fremtid.

–Det som er helt sikkert, er at alle vil tape om det europeiske samarbeidet rakner. Vi kan ikke velge å stenge noen dører og la andre stå åpne – alt henger sammen med alt, avsluttet Ekern.

Europakommisjonen med optimisme

Barbara Gessler fra Europakommisjonen la vekt på den positive effekten av kunst- og kultursamarbeid på tvers av grenser, og hvordan Kreativt Europa-midler rigges strategisk for å utfordre og dytte fagmiljøene i bestemte retninger – for eksempel innen digitalisering. 

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Barbara Gessler, Europakommisjonen

–Hver gang du engasjerer deg i et prosjekt eller er partner i et prosjekt, bidrar du til å bygge europeisk samarbeid hvor man blir kjent med hverandre og utveksler erfaringer. Vi tror dette bidrar, ikke bare til forandringer, men at det også er noe som vil ha varig påvirkningskraft gjennom flere generasjoner.

Kulturens kraft er svært viktig i europeiske samarbeid og integrasjonsprosesser, mente Gessler, som i Europakommisjonen er leder for EUs kulturprogram Kreativt Europa. 

Kunstneriske innslag

Konferansen bød på kunstneriske innslag av høy kvalitet begge dagene, med blant andre Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby, Taro Cooper & Beatur, Bugge Wesseltoft og Skranglebein.

Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby fremførte deler av «Pure».
Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby
Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Taro Cooper og Beatur med slampoesi og musikk
Marit Jordanger, Akershus fylkeskommune
Taro Cooper

Les flere artikler

Fylkesdirektør for videregående opplæring John Arve Eide ønsket velkommen til  over 100 medarbeidere fra fylkets videregående skoler og medarbeidere fra Viken fylkeskommunene Østfold og Buskerud.

Opplæringssamling om Visma InSchool

19.02.2019

Les hele artikkelen

Bernard gikk en annen vei enn de fleste av kompisene, det har han aldri angret på.

Bra business for Bernard

19.02.2019

Les hele artikkelen

Helseminister Bent Høie, justisminister- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og minoritetsrådgiver Mubarak Beegsi (nr. 2 fra venstre) ved Rud videreående skole og noen av elevene ved skolen hadde samtale om problematikken som ekspertutvalget skal se nærmere på.

Presenterte ekspertgruppe på Rud videregående skole

18.02.2019

Les hele artikkelen

Akershus hadde i 2018 størst prosentvis vekst i antall overnattinger på hotell med 7,5 prosent mot landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Reiselivet er en vekstnæring i Akershus

15.02.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet