1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Oversikt over påvirkninger og miljøtilstand

Gjennom portalen Vann-nett finner du informasjon om miljøtilstand og potensial for vannområder og vannregioner fordelt geografisk.

Vann-Nett portal er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. Der finnes det bl.a. temakart og faktaark om miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger osv. for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

Portalen driftes av Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Temakart for ulike påvirkningsområder

Under «temakart» er det lagt inn ulike påvirkninger man kan huke av for å vise kart med relevant informasjon om vannforekomstene. Målestokk kan velges slik at man kan få det kartutsnittet man ønsker seg. I tillegg kan man sortere etter forvaltningsområder og bruke kommunegrenser for å skaffe seg oversikt over vassdragenes status i den enkelte kommune.

Temaer som kan velges ut for å lage kart er:

 • Urban utvikling
 • Transport
 • Industri
 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Fiskeri og akvakultur
 • Vannkraft
 • Flomvern
 • Turisme og rekreasjon
 • Langtransportert
 • Fremmede arter
 • Klimaendring
 • Ukjent eller annet
 • Kvalitetselementer med KE-tilstand
 • Kvalitetselementer med klassegrenser

Slik bruker du kartløsningen

 1. Gå inn i vann-nett.no/portal.
 2. Velg «Temakart» og ønsket kart. Når du har valgt temakart åpnes kartet i et eget vindu.
 3. Velg fanen «kartlag». De ulike kartlagene i listen kan slås av og på etter eget ønske. Slår du for eksempel på kartlag «innsjø» viser kartet påvirkning / påvirkningsgrad for valgte tema.
 4. Kommunegrenser slås på ved å velge «Tilføy kartlag» nederst i kartlagslista. Velg «forvaltningsområder» i nedtrekksmenyen. Fylkes- og kommunegrenser blir tegnet opp i kartet.

NB: Løsningen er ikke operativ i Internett Explorer, men i nettlesere som f.eks. Google Chrome, Firefox med flere.

NVE
Gjennom kartløsningen i www.vann-nett.no får du oversikt over påvirkninger og miljøtilstand bl.s. sortert på geografi.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet