1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Oversikt over påvirkninger og miljøtilstand

Gjennom portalen Vann-nett finner du informasjon om miljøtilstand og potensial for vannområder og vannregioner fordelt geografisk.

Vann-Nett portal er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. Der finnes det bl.a. temakart og faktaark om miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger osv. for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

Portalen driftes av Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Temakart for ulike påvirkningsområder

Under «temakart» er det lagt inn ulike påvirkninger man kan huke av for å vise kart med relevant informasjon om vannforekomstene. Målestokk kan velges slik at man kan få det kartutsnittet man ønsker seg. I tillegg kan man sortere etter forvaltningsområder og bruke kommunegrenser for å skaffe seg oversikt over vassdragenes status i den enkelte kommune.

Temaer som kan velges ut for å lage kart er:

 • Urban utvikling
 • Transport
 • Industri
 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Fiskeri og akvakultur
 • Vannkraft
 • Flomvern
 • Turisme og rekreasjon
 • Langtransportert
 • Fremmede arter
 • Klimaendring
 • Ukjent eller annet
 • Kvalitetselementer med KE-tilstand
 • Kvalitetselementer med klassegrenser

Slik bruker du kartløsningen

 1. Gå inn i vann-nett.no/portal.
 2. Velg «Temakart» og ønsket kart. Når du har valgt temakart åpnes kartet i et eget vindu.
 3. Velg fanen «kartlag». De ulike kartlagene i listen kan slås av og på etter eget ønske. Slår du for eksempel på kartlag «innsjø» viser kartet påvirkning / påvirkningsgrad for valgte tema.
 4. Kommunegrenser slås på ved å velge «Tilføy kartlag» nederst i kartlagslista. Velg «forvaltningsområder» i nedtrekksmenyen. Fylkes- og kommunegrenser blir tegnet opp i kartet.

NB: Løsningen er ikke operativ i Internett Explorer, men i nettlesere som f.eks. Google Chrome, Firefox med flere.

NVE
Gjennom kartløsningen i www.vann-nett.no får du oversikt over påvirkninger og miljøtilstand bl.s. sortert på geografi.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet