1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bærekraftrapport

Akershus fylkeskommunes bærekraftrapport gir oversikt over status, aktiviteter og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Forsider bærekraftrapport

Bærekraftrapporten bygger på fylkeskommunens klimaregnskap for 2016, og omfatter fylkeskommunens drift og investeringer, inkludert Ruter AS og AFK eiendom FKF sin virksomhet i Akershus. Bærekraftrapporten går nærmere inn på utvalgte fylkeskommunale tjenesteområder; fylkesveier, kollektivtransport, fylkeskommunale bygg og annen fylkeskommunal virksomhet. I tillegg omtales fylkeskommunens øvrige satsinger for å redusere klimagassutslipp i Akershus.

Rapporten har tre deler:

  • Bærekraftrapporten (pdf) gir en oversikt over status, aktiviteter og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.
  • Klimaregnskap for Akershus fylkeskommune 2016 (pdf) gjør rede for utslipp av klimagasser forårsaket av fylkeskommunens aktivitet, inkludert Ruters kollektivtrafikk i Akershus, og presenterer den totale påvirkningen i form av CO2-ekvivalenter.
  • Kunnskapsgrunnlaget for et klimabudsjett (pdf) beskriver mulige tiltak for reduksjon av klimagasser, et klimabudsjett for de foreslåtte tiltakene, og et utslippsscenario som viser hvordan fylkeskommunens utslipp kan reduseres fra 2016 til 2050.

Klimaregnskapet og kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av CEMAsys.com på oppdrag fra Akershus fylkeskommune.

Oppfølging gjennom regionale planer

Akershus fylkeskommune har en rolle som samfunnsutvikler. For å lykkes med å redusere klimagassutslipp er det nødvendig med koordinert innsats fra flere aktører koordinerer. De regionale planene er i denne sammenheng av stor betydning. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger viktige premisser for samfunnsutviklingen og krever utstrakt samarbeid for å bli gjennomført. Våren 2018 skal regional plan for klima og energi vedtas. Her vil langsiktige mål og strategier for den regionale klima- og energipolitikken i Akershus utformes.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet