1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Akvakultur- og kultiveringsanlegg

Fylkeskommunen har et koordinerende ansvar for behandling av akvakultursøknader og er tildelingsmyndighet for konsesjoner. I tillegg behandler fylkeskommunen søknader om etablering og drift av kultiveringsanlegg.

Akvakulturanlegg

Fylkeskommunen har et koordinerende ansvar for behandling av akvakultursøknader og er tildelingsmyndighet for konsesjoner.

Søknadsskjema med veileder finnes på Fiskeridirektoratets nettsider.

Fylkeskommunen innhenter tillatelse fra sektormyndigheter som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, NVE, Kystverket og Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt gjeldende kommune.

Tidsfrist på behandling av søknad fra en komplett søknad er mottatt til vedtak er 22 uker.

Søknad om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk

Søknad sendes Akershus fylkeskommune (dersom søknaden gjelder storaure, kreps eller andre arter som Fylkesmannen har ansvar for sendes søknaden Fylkesmannen). Dersom det søkes om krever tillatelse også fra veterinærmyndighetene innhenter fylkeskommunen Mattilsynets vedtak før fylkeskommunen ferdigbehandler saken.

Søknadsskjema for kultiveringsanlegg

Søknaden utfylles i to eksemplarer på fastsatt skjema, ett sendes til fylkeskommunen på post@afk.no og ett sendes kommunen der anlegget søkes.

Vedlegg som skal følge søknaden

 1. Kart: Følgende kart skal vedlegges:
  1. Topografisk kart M 711-serien (M=1:50.000) med anleggets plassering. Eventuelt andre oppdretts- eller kultiveringsanlegg i vassdraget eller andre virksomheter ved, eller i tilknytning til vassdraget som kan påvirke vann-mengde/vannkvalitet tegnes også inn.
  2. Økonomisk kartverk hvor inngrep i, eller ved vassdraget som følge av an-legget er avmerket. Likeledes skal anleggets plassering, adkomst, vann-inntak, avløp m.v være inntegnet.
  3. Plantegning med anleggets utforming, innredning, tilslutninger m.v.
 2. Dokumentert tillatelse for bruk av grunn og vann.
 3. Beskrivelse av rensetiltak (tilløps- og avløpsvann) og alternative vannkilder.
 4. Kjemiske og bakteriologiske analyseresultater av inntaksvannet.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet