1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Inspirasjon til mer sykling

- Det er veldig mange som sykler til skolen, det er faktisk kamp om å få plass på sykkelstativene, fortalte elevene fra Vevelstadåsen skole til de rundt 70 deltakerne på regional sykkelkonferanse i Akershus 24. april.

Akershus fylkeskommune arrangerte for andre gang regional sykkelkonferanse, med mål om gi inspirasjon og konkrete verktøy som bidrar til mer sykling i kommunene.

Elevene i 7b fra Vevelstadåsen skole var vinnerne av fylkeskonkurransen Aktive barn- tryggere skolevei. På Akershus fylkeskommunes regionale sykkelkonferanse fortalte elevene om skolens sykkelopplæring og hva de liker med å sykle.

- Men kommer dere til å fortsette med å sykle når dere er voksne?, spurte konferansier Ruth Astrid Sæter. - Det er jeg helt sikker på. var svaret fra en av elevene.

Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune åpnet konferansen og delte ut 10 sykkelhjelmer til klassen.

-Sykkel er en mangfoldig aktivitet med mange ulike funksjoner i samfunnet. Lek, idrett transport til skole jobb og jobb og fritid for nevne noe. Det er ekstra flott og hyggelig at vi har fått sykkelentusiastiske elever fra Vevelstadåsen skole fra Ski kommune. Dere er våre aller beste ambassadører for framtiden, sa Solveig Schytz.

Hun pekte på at sykkelkonferansen er en konkret oppfølging av regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv som har en stor bredde av tiltak. -Konferansen er et flott utstillingsvindu på den tverrfaglige og den helhetlige tilnærmingen i planen, sa Schytz.

Utbyggere kan bidra

Hvordan påvirke utbyggere og grunneiere til å bidra til sykkeltiltrettelegging var ett av temaene på konferansen.

Njål Nore, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune mente at det er et potensiale i å få til mer samarbeid med utbyggere og grunneiere om tilrettelegging for sykkel.

 -Særlig i byene er det gevinster for utbyggere og grunneiere ved utbygging av infrastriktur for sykkel og gange. Det gir muligheter for at de kan bidra til finansiering av slike prosjekter, sa Nore.

 Raske og rimelige tiltak som legge til rette for sykling

Torstein Bremset fra Vegdirektoratet trakk fram gode eksempler på enkle tilretteleggingstiltak for økt sykling, som ikke krever politisk behandling eller regulering, koster lite og kan gjennomføres raskt. Vegvesenet har laget en eksempelsamling med 11 enkle tiltak som er gjennomført rundt om i landet.   

Bremset fremhevet blant annet trinnvis utbygging som metode, med gode eksempler fra Oslo kommune.

Suksessoppskrift for vintersykling

Siv Linette Grann fra Bymiljøetaten i Oslo kommune viser til gode resultater av økt satsing på vintersykling gjennom et godt sykkelveinett, høy driftsstandard og gode vintersykkelkampanjer for å bryte ned fordommer mot vintersykling i Oslo. Blant annet tester kommunen ut formiater, som gir mer miljøvennlig salting på sykkelveinettet om vinteren. 

- Økningen i antall sykkelturer om vinteren gir stor helsegevinst og er verdt investeringen i høyere driftskostnader om vinteren påpeker Grann.

 Sykle til jobben-aksjonen er i gang!

Den 24. april åpnet årets Sykle til jobben – aksjon for 46. gang og Jarle Blindheim fortalte om hvordan det offentlige og bedrifter kan bidra til å øke deltagelsen og utbyttet av kampanjen. Det er laget en ny, bedre og enklere app i år, som de tror vil senke terskelen for deltagelse enda mer.

- Sørg for god forankring i egen organisasjon, opprett lag med kollegene og få lederne til å gå foran med et godt eksempel, oppfordret Blindheim.

Ingvild Kavli fra Akershus fylkeskommune fortalte om fylkets motivasjon for å sponse kommuner som vil tilby gratis deltagelse for deres innbyggere og berdifter, og hvordan fylkeskommunen som arbeidsplass ønsker å gå foran som et godt eksempel med god deltagelse i aktivitetskampanjen.

Kan «nudging» bidra til mer og bedre sykkeladferd?

Aslak Fyhri fra Transportøkonomisk institutt presenterte ferske resultater fra et forskningsprosjekt om nudging: små dytt i hverdagen som påvirker folk til å ta fornuftige valg. Det er mange gode eksempler på nudging i sykkeltilrettelegging, som rød asfalt og støttestativer ved lyskryss. Det er påvist liten effekt på adferd, men syklistene føler seg tryggere av tiltakene.

- Nudging virker i noen tilfeller har effekt, men det fortsatt er behov for mer forskning på temaet avslutter Fyhri.

Sykling i Marka: samarbeid og dialog viktig

-Det er en del utfordringer med sykling i marka. Mange trekker fram høy fart på grusveiene og slitasje i terrenget som hovedproblemene, sa Johan Hval  fra Oslo og Omland friluftsråd.

Ullensaker Cycleklub har jobbet med å få til godt samarbeid om sykling. – Vi har hatt dialog med grunneiere for å finne løyper som egner seg for sykling, sa Hans Petter Trondsen i Ullensaker Cycleklub.

 -Vi må tilpasse oss og ta hensyn, og snakke sammen. For eksempel ved å ikke velge stier som har mange turgåere, oppfordret Hans Petter Trondsen.

På spørsmål om elsykler i Marka påpekte Mats Larsen fra Syklistenes Landsforening at de ønsker å sidestille elsykler med andre sykler og ikke ønsker usammenhengende regelverk i marka. Johan Hval poengterte at de opplever stor grad av konsensus på tvers av organisasjoner og offentlig forvaltning om at de ønsker å tillate elsykler på grusveier i marka, men ikke på stiene for å unngå et konfliktpotensiale ved stiene.

Gi god trafikk og sykkelopplæring i skolen

Kristin Dramstad Kurtz fortalte om hvordan de har fokus på trafikksikkerhet og sykkelopplæring ved Ski ungdomsskole. Skolen har sykkelutstyr til utlån, gir opplæring i sykkel gjennom valgfaget frafikk, og har ulike premierings- og kampanjetiltak som stimulerer til at elever velger sykkelen og på en trafikksikker måte.

– Dessverre er det vanlig at hjelmen havner på styret når elevene kommer til ungdomsskolen, og det må vi ta tak i sier Kurtz.

Lær av Kemnerkontorets sykkelsatsing

Sertifiseringen Sykkelvennlig arbeidsplass er basert på indikatorer både innen fysisk tilrettelegging og motivasjonsfaktorer.

-Vi vurderer bedriften på over 50 indikatorer. Garderobefasiliteter og trygg sykkelparkering er infrastruktur hvor vi måler kapasitet.Vi vurderer også motivasjonsfaktorer som kampanjer og andre sykkelrelaterte aktiviteter implementert fra ledelsen, sier Kjetil Hasselgård fra Syklistenes Landsforening

Kristian Melsæter fra Oslo kemnerkontor ga et inspirerende innblikk i hva de har gjort av tiltak i både fasiliteter og motivasjonstiltak, for å få hedersbetegnelsen «sykkelvennlig arbeidsplass med sertifisering i gull».

- Denne sertifiseringen bruker vi også aktivt i rekrutteringsprosesser for å markedsføre arbeidsplassen, sier Melsæter

Hølenviadukten: vår nye sykkelattraksjon

Ole Morten Geving fra Hølen og Såner Vel og Cathrine Torjussen fra Vestby kommune viste flotte bilder og fortalte engasjert om den spennende kulturhistorien og de flotte turmulighetene som ligger i den gamle togbrua over Hølen, som har fått navnet Hølenviadukten.

– Vi ser for oss at det blir en fantastisk attraksjon og turopplevelse over denne flotte brua, som også gir bedre turforbindelse mellom kommunens to største tettsteder og bedre turmuligheter i et større regionalt perspektiv på strekningen Moss- Oslo, sa Geving og Torjussen.

Gode eksempler på sykkelsatsinger i kommunene

Konferansen avsluttet med en samtale mellom representanter fra fire kommuner, som trekker fram ulike og vellykkede sykkelsatsinger de har gjort i sine kommuner. Anna Lina Toverud fra Oppegård forteller om stort fokus på å legge et tidlig grunnlag for god sykkelopplæring, allerede i barnehagene.

Marianne Knudsen viste til svært positive erfaringer med å tilby en leasingordning via lønnstrekk for el-sykler for alle kommunens ansatte. - Gjennom en god avtale får de ansatte tilbud om å kjøpe sykkelen til slutt til mye rimeligere pris. Dette velger mange å benytte seg av, sier Knudsen.

Toril Skovli fra Asker fremhever betydningen av å satse på sykkel i de kommunale planene, slik at man legger riktige prioriteringer tidlig. De fleste kommunene i Akershus er å regne som bygder og har i liten grad tilrettelagt for sykkel i infrastrukturen.

- Vi har positive erfaringer fra mange sykkeltiltak i Skedsmo kommune, men et av de mest effektive er mer restriktive tiltak for bilparkering for offentlig ansatte, fortalte Frode Hovset i Skedsmo kommune.

Sykkelarbeidet fortsetter

Det har vært et godt samarbeid med Syklistenes Landsforening om planlegging og gjennomføring av konferansen. Det er lagt vekt på å synliggjøre bredden i sykkelsatsingen, der sykkel både er et miljøvennlig og helsefremmende transportmiddel og en morsom fritidsaktivitet, som gir muligheter for unike opplevelser, lek og moro. Ruth Astrid Sæter ledet konferansen med aktuelle oppfølgingsspørsmål til innledere og debattanter, der både positive erfaringer og eksempler sammen med relevante utfordringer ble satt på dagsorden.

Rune Winum, seksjonsleder idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse, oppsummerte dagen og påpekte fra 2020 blir Viken fylkeskommune etablert.

Han forsikret om at arbeidet fortsetter: - De regionale planer og stratetegier vil fortsette inntil nye planer blir vedtatt i Viken fylkeskommune. Vi får et større kompetansemiljø i Viken fylkeskommune, og vi skal fortsette med å bidra til mer sykling, sa Winum.

 

 

 

 

 

 

Les flere artikler

seminar om sykkelparkering 18. juni

Seminar om sykkelparkering 18. juni

12.06.2019

Les hele artikkelen

5c ved Tårnåsen skole i Oppegård, sammen med Rita Johannessen, seksjonsleder i Statens vegvesen og Ketil Nordengen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus.

5C på Tårnåsen skole vant «Aktive barn – tryggere skolevei»

21.05.2019

Les hele artikkelen

Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel og Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune, tester de nye sykkelparkeringsplassene på Rosenholm stasjon.

Sykkelhotell åpnet på Rosenholm stasjon

10.05.2019

Les hele artikkelen

Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel, åpnet sykkelkonferansen sammen med elever fra Vevelstadåsen skole.

Inspirasjon til mer sykling

25.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet