1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Nytt forskningssenter åpnet på Kjeller

Mandag 20. mars åpnet et nytt forskningssenter for utslippsfri transport. Forskningssenteret skal utvikle teknologi for bruk av hydrogen og batterier til transport på vei, bane og sjø.

Det nye forskningssenteret som har fått navnet MoZEES (Moblilty Zero Emission Systems) ledes av Institutt for energiteknikk (IFE) og samler de større forskningsmiljøene i Norge. Det nye senteret skal utvikle materialer, komponenter og teknologi for bruk av batterier og brenselceller til transportformål på vei, bane og til sjøs. Målet er å lage en felles norsk plan for hvordan nullutslipp i transportsektoren kan realiseres. Samtidig skal senteret arbeide med virkemidler, forretningsmodeller og muligheter for norsk verdiskapning og «grønne» arbeidsplasser.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var mandag 20. mars på omvisning og sto for den offisielle åpningen av forskningssenteret. Til forskningssenteret er knyttet Hynors testsenter som er en del av EnergiParken på Kjeller. Senteret overtas av IFE og blir et nasjonalt senter for uttesting av teknologi til hydrogenelektrisk transport.

– Det betyr at det eksisterende hydrogenmiljøet får gode betingelser til å jobbe videre her, sier forskningsleder ved IFE og leder for MoZEES, Øystein Ulleberg til Romerikes Blad 21. mars.

Akershus fylkeskommune er blant partnerne

Akershus fylkeskommune har bidratt til etableringen, og støttet Hynors testsenter på Kjeller med midler. I tillegg er Akershus fylkeskommune blant partnerne i MoZEES. Dette gjøres for å stimulere forskning og utvikling innen miljøvennlig transport i vår region.

– Det er svært positiv at satsingen på forskning på miljøvennlige transportløsninger gjennom det nye forskningssenteret nå styrkes ytterligere, sier Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø.

MoZEES har finansiering på 260 millioner kroner over åtte år. Forskningssenteret er 50 prosent finansiert som FME-senter (Forskningssentrene for miljøvennlig energi) av Norges forskningsråd og 50 prosent av de 40 partnerne som deltar i samarbeidet.