1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Gjenoppbygging av fredet kalkovn på Brønnøya

Nå i mai starter arbeidet med gjenoppbyggingen av den fredede kalkovnen på Brønnøya som kollapset i november 2012. Ovnen er både et landemerke og et sjeldent og verdifullt kulturminne. Akershus fylkeskommune skal ha ansvaret for gjenoppbyggingen.

Fylkesutvalget har bevilget i vinter 1,25 millioner kroner til dette arbeidet. Prosjektet finansieres i et spleiselag med andre eksterne bidragsytere. Intensjonen er å gjenoppføre kalkovnen til funksjonell stand etter antikvariske prinsipper. Arbeidet starter med en ukes workshop ledet av Terje Berner og Espen Marthinsen. De er tradisjonsbærere som har lang erfaring med kalk- og tørrmurte bygninger. 

Opprydding og antikvarisk dokumentasjon

Kalkovnen ved Sandbukta ble oppført i 1874 og ble benyttet til å produsere bygningskalk fram til 1888. Høsten 2012 kollapset store deler av ovnens yttervanger. Akershus fylkeskommune har etter avtale med eier påtatt seg ansvaret for å istandsette ovnen.

- Rasfarlig murverk ble demontert i fjor høst, og i disse dager påbegynnes opprydding og systematisering av utrast materiale, sier Edvard Undall, rådgiver for nyere tids kulturminner.  -Parallelt med dette skal det også foretas ytterligere antikvarisk dokumentasjon av ovnen for å kartlegge konstruksjonsdetaljer og materialbruk, forteller han videre. 

Lang historie

Utvinning, brenning, lesking og transport av kalk har en historie som skriver seg tilbake til middelalderen. Kalkutvinning har vært en viktig næring i Asker og Bærum, blant annet leverte 2/3 av gårdsbrukene i Bærum kalk til byggingen av Akershus festning på 1600-tallet. Brent kalkstein ble brukt som bindemiddel ved oppføring og pussing av bygninger og anlegg i mur. Det har vært og er fortsatt et av verdens viktigste råmaterialer. Fra 1800-tallet ble brent kalk også benyttet til jordforbedring i landbruket. 

Få ovner igjen i landet, eneste i vårt distrikt

Det er registrert rundt 70 rester av kalkovner i Asker og Bærum. De fleste av disse ovnene er gårdsovner. Etter at tradisjonell kalkbrenning til bygningsformål avtok ved overgangen til 1900-tallet, er de fleste kalkovnene forsvunnet og gjenværende eksemplarer må i dag betraktes som sjeldne. Kalkovnen på Brønnøya er en tidlig industriovn, og på landsbasis er den en av svært få gjenværende intakte kalkovner. Den er den eneste av denne typen i distriktet vårt.