1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Krav til listeforslag i Akershus

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valget. Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av fylkesvalgstyret.

Tid og sted for innlevering

Listeforslaget må være kommet frem til fylkeskommunen innen kl. 12:00 den 31. mars 2015. Det er ikke tilstrekkelig at brevet er poststemplet innen fristen, brevet må faktisk være fylkeskommunen i hende innen fristen.

Forslaget skal leveres på papir, enten pr brev til Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo eller ved personlig fremmøte i fylkeskommunens resepsjon i Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo.

Overskrift

Listeforslaget må ha en overskrift som angir hvilket parti eller hvilken gruppe som har fremsatt forslaget, og at det gjelder fylkestingsvalget i Akershus.

Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn.

Kandidater

Ved fylkestingsvalget i Akershus skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 og maksimum 49 kandidater.

Kandidatene må ha stemmerett ved valget. De må være født i 1997 eller tidligere, og de må være:

  • norske statsborgere eller
  • utenlandske statsborgere folkeregisterført siden 15. september 2012 som bosatt i Norge eller
  • nordiske statsborgere folkeregisterført senest 30. juni 2015 som bosatt i Norge

Kandidatene må i tillegg være oppført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen.

På listeforslaget skal kandidatene være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted kan påføres.

Underskrifter

1. Større partier

Listeforslag fra partier som fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5.000 stemmer i hele landet ved stortingsvalget i 2013, og fra partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013, skal være underskrevet av to styremedlemmer i partiets fylkeslag i Akershus. Det må angis hvem som er tillitsvalgt og hvem som er varatillitsvalgt for listeforslaget. Underskriverne må ha stemmerett i fylket.

Dette gjelder følgende 14 partier: Arbeiderpartiet, De Kristne, Demokratene i Norge, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

2. Mindre partier og grupper

Listeforslag fra øvrige forslagsstillere skal være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett ved fylkestingsvalget i Akershus.

Listeforslag må inneholde navn på en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant dem som har skrevet under på listeforslaget.

Vedlegg til listeforslag

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

  • oversikt over kandidatenes fødselsdato
  • oversikt over fødselsdato, bostedsadresse og kontaktinformasjon til de tillitsvalgte for listeforslaget

Maler

Mal 1 for større partier - listeforslag med 2 underskrifter:

Mal 2 for mindre partier - listeforslag med 500 underskrifter:

Kontakt

Trude Remme
RådgiverHans Børte
Rådgiver