1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Valglister i Akershus

Det skal velges 43 representanter til fylkestinget i Akershus. Valgdagen er mandag 14. september og i noen kommuner også søndag 13. september.

Fylkesutvalget godkjente i sitt møte 11.05.15 de innkomne valglistene til fylkestingsvalget 2015. Velgerne kan i år stemme på:

 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene i Norge
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Godkjente valglister kan ses under. Listene ligger i tillegg til gjennomsyn i resepsjonen i Akershus fylkeskommune, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo.

Godkjente valglister til fylkestingsvalget i Akershus 2015

Fylkesvalgstyrets rolle

Fylkesvalgstyret har undersøkt om listeforslagene oppfyller kravene i valgloven. Eventuelle mangler er rettet gjennom forhandlinger med de tillitsvalgte for listeforslagene. Alle kandidatene har blitt underrettet om at de er satt opp på et listeforslag, og er informert om muligheter til å søke fritak.

Mer informasjon

Mer informasjon om fylkestingsvalget finner du på Kommunal- og moderniseringsdepartementets valgsider www.valg.no

Kontakt

Trude Remme
Rådgiver