1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Stortingsvalget 2013

9. september 2013 var det stortingsvalg. Av 169 mandater er det 17 som velges fra Akershus.

Resultatet ble som følger:

Parti

Stemmer

Mandater 

Høyre

108 860

7

Arbeiderpartiet

91 364

5

Fremskrittspartiet

54 658

3

Venstre

20 217

1

Sosialistisk Venstreparti

11 305

Kristelig Folkeparti

10 377

Miljøpartiet De Grønne

9 804

Senterpartiet

8 111

Rødt

2 365

Pensjonistpartiet

1 557

Piratpartiet

1 106

De Kristne

792

Kristent Samlingsparti

197

Det Liberale Folkeparti

195

Kystpartiet

149

Demokratene i Norge

115

Samfunnspartiet

77

Følgende 16 er kåret som distriktsrepresentanter:

Høyre

1

Jan Tore Sanner

1965

Bærum

2

Sylvi Graham

1951

Oppegård

3

Tone W. Trøen

1966

Eidsvoll

4

Bente Stein Mathisen

1956

Asker

5

Henrik Asheim

1983

Bærum

6

Nils Aage Jegstad

1950

Vestby

7

Mette Tønder

1969

Nittedal

Arbeiderpartiet

1

Anniken Huitfeldt

1969

Ullensaker

2

Sverre Myrli

1971

Skedsmo

3

Marianne Aasen

1967

Asker

4

Åsmund Grøver Aukrust

1985

Bærum

5

Gunvor Eldegard

1963

Ski

Fremskrittspartiet

1

Kari Kjønaas Kjos

1962

Lørenskog

2

Hans Andreas Limi

1960

Bærum

3

Ib Kavle Thomsen

1961

Nittedal

4

Himanshu Gulati

1988

Skedsmo

Venstre

1

Abid Q. Raja

1975

Oslo

I tillegg skal det velges et utjevningsmandat fra Akershus. Utjevningsmandatene fordeles av riksvalgstyret.

Valgdeltakelsen var på 81,8 prosent. 1267 velgere stemte blankt. 436 stemmesedler ble forkastet, 403 av disse var sedler som manglet stempel.

Mer informasjon

Flere resultater finner du hos kommunal- og moderniseringdepartementet.

Kontakt

Trude Remme
Rådgiver