1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Skolevalg 2015

Skolevalg er en form for prøvevalg som holdes ved skoler i forbindelse med stortings-, kommune- og fylkestingsvalg. I 2015 ble valget gjennomført 7. og 8. september.

Som del av skolevalget holdes valgtorg på alle videregående skoler. I tillegg står skolene fritt til å avholde debattmøter i forbindelse med valgtorgene.

Skolevalgene skal bidra til opplæring i demokrati og være med å bygge opp respekten for politikk og politisk aktivitet. Det er et felles ansvar både for skolene og representantene for de politiske partiene å bidra til at dette målet nås. Skolene og de politiske representantene er derfor forpliktet til å følge retningslinjene for skolevalg.

Se resultater fra skolevalget 2015 i Akershus på Samfunnsveven.no. Du finner tall for hele fylket og for hver enkelt skole.

Retningslinjer for skolevalgene 2015

Fylkestinget i Akershus har vedtatt rammer og retningslinjer for gjennomføring av skolevalgene. (FT-sak 28/15). Retningslinjene er justert i tråd med evalueringen av skolevalgene i 2013. Dette innebærer at skolevalget i 2015 gjennomføres etter samme modell som i 2013, men at tidsrammen for valgtorg/debatt utvides med 30 minutter (fra 2 timer til 2,5 timer).

I tillegg presiserer fylkestinget at

  • retningslinjene skal følges av både skolen og politikerne.
  • det er nødvendig med god kommunikasjon mellom skolen og politikerne om påmelding og forberedelse til arrangementet på skolen.
  • det er viktig med en god ledelse av skoledebatten.

Gå til rammer og retningslinjer for skolevalgene 2015.

Kontakt

Ragnhild Irja Enstad
RådgiverUlrike Sandø
Rådgiver