1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Valgdagen i 2015 var 14. september 2015.

  • Illustrasjonsbilde stemmegiving ved valg
    Illustrasjonsbilde stemmegiving ved valg Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Resultat fra kommunestyrevalget

Det er 22 kommuner i Akershus. Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 2015 var 60,7 prosent.

Se valgresultatet for din kommune på www.valgresultat.no.

Resultat fra fylkestingsvalget

Det velges 43 representanter til fylkestinget i Akershus. Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i 2015 var på 56,9 prosent.

Etter den første tellingen gjennomført av kommunene valgdagen ble stemmene til fylkestingsvalget kontrolltalt av fylkeskommunen. Valgresultatet ble godkjent av fylkesvalgstyret 21. september, og endelig godkjent i fylkestingets konstituerende møte 19. oktober.

For perioden 2015-2019 ble det 25. september 2015 avklart at det borgerlige samarbeidet fortsetter med enkelte endringer i ledelsen av råd og utvalg.

Se resultat og mandatfordeling fra fylkestingsvalget i 2015 på www.valgresultat.no

Her finner du oversikt over representantene som er valgt inn i fylkestinget for perioden 2015-2019.

Tabell med oversikt over stemmer per parti finner du her.

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om valgordningen kan du se på Kommunal- og moderniseringsdepartementets valgsider: www.valg.no

Kontakt

Trude Remme
Rådgiver - i permisjon