1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Valg

Stortingsvalget er 11. september 2017. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er i 2019.

  • Illustrasjonsbilde stemmegiving ved valg
    Illustrasjonsbilde stemmegiving ved valg Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Slik stemmer du ved valget

Les mer om hvordan du går frem for å gi din stemme her

Stortingsvalget 2017

Valgdagen er 11. september (kommunene kan også velge å avholde valg 10. september. Kontakt din kommune for å få informasjon om dette).

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Les mer om resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget 2015

Stortingsvalget 2013

Les mer om resultatene fra stortingsvalget 2013

Valglister og listeforslag

Forut for valgene leverer partiene inn listeforslag til kandidater. Fylkesvalgstyret godkjenner listene før de legges frem for offentlig ettersyn og stemmegiving.

Les mer om valglister

Skolevalg

I forbidelse med ordinære valg holdes det skolevalg ved de videregående skolene. Dette er en del av det pedagogiske opplegget ved skolene.

Les mer om ordningen og om retningslinjer for skolevalg her.

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om valgordningen kan du se på Kommunal- og moderniseringsdepartementets valgsider: www.valg.no

Valgansvarlig

Marianne Straume
Rådgiver