1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nyheter om regionreformen


Filtrering av artikellisten

Møte i fellesnemnda 15. juni

Ansettelsesutvalg for nye direktører, prosess for planstrategi og høringssvar om overføring av fylkesveiadministrasjon var noen av sakene som ble vedtatt i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

-En gledelig nyhet for Viken

Kommunal- og forvaltningskomiteen innstiller på at Stortinget skal behandle ekspertutvalgets forslag om nye oppgaver til fylkeskommunene samlet. Dermed slipper man kamp om forslagene hver for seg.

Enighet om tre Viken-lokaliteter

Fellesnemnda vedtok 16. mai å gå videre med tre alternativer for nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune; to i Sandvika og ett på Lysaker.

Viken fylkeskommune søker personvernombud

Stillingen vil inngå i den nye hovedadministrasjonen. I perioden frem til 1.1.2020 vil stillingen inngå i prosjektkontoret for etableringsprosjektet av nye Viken fylkeskommune.

Blinker ut mulige Viken-hovedkontorer

Flere eiendommer i Sandvika og på Lysaker er aktuelle: Nå starter de folkevalgte jakten på det som skal bli hovedkontoret til Viken fylkeskommune.

Hva skal Viken være, for hvem?

Arbeidet med å meisle ut Viken fylkeskommunes visjon og overordnede mål er i full gang. Som ansatt, innbygger, ung eller gammel – nå kan du komme med forslag til visjon for den nye fylkeskommunen!

Støtter forslag om flere oppgaver til nye fylkeskommuner

Akershus-politikerne støtter forslaget om at de nye fylkeskommunen bør ta over flere oppgaver fra staten. Det vil styrke demokratiet, desentralisere makt og gi mer effektiv og bedre bruk av virkemidler, sier de i en høringsuttalelse.

Viken-politikerne støtter ekspertene – åpner for å overta flere oppgaver

Å overføre de foreslåtte oppgavene til fylkeskommunene, vil styrke demokratiet. Ekspertutvalgets forslag må ses i sammenheng og helhet. Det bør vurderes å overføre enda flere oppgaver til fylkeskommunene.

Viken åpner for flere kommuner

Viken-politikerne er åpne for at de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal blir en del av Viken fra 2020.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune møtes 4. april

På agendaen står blant annet tilbakemelding på ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver, søknaden fra nye kommuner om overgang til Viken og forslag til omstillingsdokument for organisasjonen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet