1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Om regionreformen

Stortinget har vedtatt å gjennomføre en kommune- og regionreform. Fra 2020 skal Østfold, Akershus og Buskerud skal slås sammen til Viken fylkeskommune.

Fra 2020 skal Norge bestå av 354 kommuner og 11 fylker. I juni 2017 vedtok Stortinget at Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner skal slås sammen. 

Arbeidet med sammenslåingen er i gang. I løpet av november og desember 2017 har de tre fylkestingene fattet sine vedtak om sammenslåingen, blant annet om navn, lokalisering av kontorer og arbeidsplasser og styringsmodell.

Les mer om vedtakene her:

En fellesnemnd bestående av 34 fylkespolitikere, hvorav 9  medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus, skal forberede det nye fylket.

Tidsplan for regionreformen

  • Sommeren 2015: Fylkeskommunene inviteres til å innlede "nabosamtaler", med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.
  • Høsten 2016: Frist for fylkene for å melde tilbake hva de ønsker. Østfold og Akershus stemte nei til den fremforhandlede avtalen om sammenslåing.
  • Våren 2017: Fylkesgrensene vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene. 8. juni vedtok Stortinget å sammenslå Østfold, Akershus og Buskerud.
  • Sak om sammenslåing behandles i Akershus, Buskerud og Østfold fylkesting henholdsvis 20. november, 27. november og 6. desember 2017.
  • 1. januar 2018: Nasjonale vedtak skal være fattet
  • 1. januar 2020: Sammenslåinger trer i kraft

Avtalen fra 2016 gjelder ikke lenger

Høsten 2016 ble et forhandlingsutvalg bestående av parter fra de tre fylkene enige om en samarbeidsavtale som dannet grunnlag for en sammenslåing. På tross av enighet i forhandlingsutvalget stemte fylkestinget  nei til sammenslåingsavtalen. Forhandlingene høsten 2017 starter dermed med blanke ark.

Innspill fra kommunene og organisasjoner i fylket

I forbindelse med utredningene om regionreform, har Akershus fylkeskommune innbudt kommuner og relevante organisasjoner om råd og innspill på hvilket alternativ for sammenslåing Akershus bør velge. Frist for innspill var 20. sepember 2016.

Les mer om høring av alternativer for Akershus her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet