1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Politisk organisasjon

Fylkestinget er fylkeskommunens overordnede politiske organ, med flere underliggende råd og utvalg.

Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ. Fylkestinget tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet. Fylkestinget består av 43 representanter som velges gjennom fylkestingsvalget for en periode på fire år.

Les mer om fylkestinget

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget forbereder saker for behandling i fylkestinget, og har spesielt ansvar for økonomi- og plansaker. Fylkesutvalgets medlemmer velges av og blant representantene i fylkestinget.

Les mer om fylkesutvalget

Hovedutvalg

Det er totalt fire hovedutvalg, som hvert har saksansvar for ulike deler av fylkeskommunens ansvarsområder. Medlemmene utnevnes av fylkestinget blant fylkestingets medlemmer og vararepresentanter.

Les mer om hovedutvalgene

Andre råd og utvalg

I tillegg til hovedutvalgene finnes en rekke underliggende råd og utvalg tilknyttet bestemte saksområder innenfor fylkeskommunens virksomhet. De fleste rådene og utvalgene har en rådgivende funksjon overfor fylkestinget.

Les mer om andre råd og utvalg