1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ. Fylkestinget tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

  • Foto: Kristin Svorte

Blant annet vedtar fylkestinget økonomiplan og årsbudsjettet som gir rammer for alt arbeid i fylkeskommunen.

Fylkestinget består av 43 representanter, pluss vararepresentanter. Representantene velges for en periode på fire år. I tillegg til deltakelse i fylkestinget, deltar representantene også i en rekke andre råd og utvalg.

Flertallet i fylkestinget (partiene i posisjon) velger en fylkesordfører, som er møteleder for fylkestingsmøtene og leder fylkesutvalget. I tillegg velges en fylkesvaraordfører. Fylkestinget velger også representanter og ledere for fire hovedutvalg, som har delansvar for fylkeskommunens mange ansvarsområder.

Fylkestingsvalget arrangeres hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. Neste fylkestingsvalg er i 2019.

Fylkestinget 2015-2019

I perioden 2015-2019 samarbeider partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet om å styre fylkeskommunen. Tilsammen har de fire partiene 25 av de 43 representantene.

Representantene fordeler seg slik:

Posisjon

Opposisjon

Høyre

14

Arbeiderpartiet

14

Fremskrittspartiet

5

Miljøpartiet de Grønne

3

Venstre

3

Sosialistisk Venstreparti

1

Senterpartiet

2

 

Kristelig folkeparti

1

Se oversikt og kontaktinformasjon til representantene til fylkestinget for perioden 2015-2019.

Innkallinger og protokoller til fylkestinget