1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Akershustinget

På Akershustinget møtes politikere fra stat, fylke og kommune for å diskutere utfordringer og løsninger til beste for innbyggerne i Akershus.

Akershustinget består av stortingsrepresentanter fra Akershus, fylkesutvalget og ordførerne i fylkets kommuner. I tillegg deltar representanter fra fylkesmannen og organisasjoner i Akershus. Tinget møtes en gang i året.

Målsettingen med Akershustinget er å styrke den politiske dialogen mellom folkevalgte fra stat, fylke og kommune. På agendaen står viktige samfunnspolitiske spørsmål, utfordringer og muligheter for vårt fylke. Tidligere tema har bl.a. vært samferdsel, befolkningsøkning og kommunereformen. 

Siktemålet er å fremme fylkets interesser og løse oppgaver til beste for innbyggerne i Akershus.

Nyheter fra Akershustinget

Transportplan og regionreform på årets Akershusting

Publisert 13.04.2016 kl.15:16 / Sist endret: 23.05.2017 kl.00:27

Regionreform og Nasjonal Transportplan (NTP) var bærende temaer på årets Akershusting, som ble holdt mandag 11. april. – Det er en viktig tradisjon å møtes en gang i året for å diskutere saker som angår framtidens Akershus, sier fylkesordfører Anette Solli.

Kommunereform til debatt

Publisert 28.01.2015 kl.14:36 / Sist endret: 07.04.2016 kl.01:00

Kommune- og regionreform stod på dagsorden på Akershustinget mandag 26. januar. Hva er utfordringene med dagens forvaltningssystem og hvordan kan større kommuner og fylker bidra til bedre tjenester og til utviklingen av Akershus og hovedstadregionen?

Hvordan få raskere planprosesser?

Publisert 04.02.2014 kl.10:36 / Sist endret: 04.02.2014 kl.13:40

Raskere planlegging - finnes det tidstyver? var temaet for Akershustinget mandag 3. februar. Bedre samordning mellom de mange aktørene som er involvert ble trukket fram som en faktor for raskere planlegging.

Forutsigbar finansiering av økt kollektivtrafikk

Publisert 23.04.2012 kl.15:55 / Sist endret: 08.05.2015 kl.12:29

Et samlet Akershusting, bestående av Akershusbenken på Stortinget, ordførere i Akershus og fylkesutvalget, diskuterte i dag behovet for forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken.