1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Politisk ledelse og representanter

Fylkestinget består av 43 representanter, pluss vararepresentanter. Representantene velges for en periode på fire år.

Flertallet i fylkestinget (partiene i posisjon) velger en fylkesordfører, som er møteleder for fylkestingsmøtene og leder fylkesutvalget. I tillegg velges en fylkesvaraordfører. Fylkestinget utnevner også representanter og ledere for fire hovedutvalg, som har delansvar for fylkeskommunens mange ansvarsområder.

Styrevervregisteret

KS (Kommunesektorens organisasjon) har opprettet et styreversregister der du kan du søke på personer i kommunal sektor (kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap) og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. andre næringsinteresser.

For folkevalgte og ansatte i kommuner/fylkeskommuner/kommunale selskaper som er tilknyttet registeret, vil deres verv eller stilling være synlig. Det innhentes også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret én gang årlig. I tillegg kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller interesser.

Søk i styrevervregistreret