1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Spørretime

Innbyggerne i Akershus og andre interesserte kan stille spørsmål direkte til fylkestinget. Spørretimen arrangeres i forbindelse med møter i fylkestinget, og varer inntil 30 minutter.

Målet med spørretimen er å gi innbyggerne mulighet til direkte kommunikasjon med fylkestinget og bidra til åpenhet om fylkeskommunale forhold.

Alle kan stille spørsmål - fylkesordføreren svarer

Alle innbyggere i Akershus kan stille spørsmål, det samme kan personer som har interesser i fylket. Spørsmålene skal gjelde fylkeskommunale forhold eller de politikkområdene fylkestinget behandler.

Det er først og fremst fylkesordføreren som svarer på spørsmål, men i noen tilfeller kan det også bli aktuelt å gi ordet til andre representanter i fylkestinget. Fylkesordføreren kan også delegere til fylkesrådmannen å svare.

Spørsmålene skal være korte, og svaret skal ikke vare lenger enn to minutter. I tillegg er det rom for én replikk, både for den som spør og den som svarer.

Se også retningslinjer for spørretimen.

Har du spørsmål til fylkestinget?

Spørsmål til fylkesordfører/fylkestinget bør sendes inn senest to dager før fylkestingets møte. Vil du vite når møtene holdes, se kalenderen.

Send ditt spørsmål ved hjelp av skjemaet under. Du kan også sende spørsmål per post til Akershus fylkeskommune, Fylkesordføreren, postboks 1200, Sentrum, 0170 Oslo. Merk henvendelsen med "Spørsmål til fylkestingets spørretime".

 

Spørsmålet er til *