1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Innbyggerinitiativ

Innbyggerne i Akershus har rett til å fremme forslag for politikerne. Det slår kommuneloven fast.

Fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder fylkeskommunens virksomhet dersom minst 500 innbyggere i Akershus står bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter.

Fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Alle innbyggere i Akershus kan fremme forslag, også personer under 18 år. Alle som står bak forslaget må være registrert bosatt i Akershus. Organisasjoner i fylket kan også fremme forslag.

Har du et initiativ du ønsker å fremme?

Innbyggerinitiativ kan opprettes elektronisk gjennom portalen www.minsak.no, hvor du også kan samle underskrifter til saken. Etter at du har samlet nok underskrifter, sendes din sak til fylkeskommunen.

Du kan også sende ditt initiativ med underskrifter til:

Akershus fylkeskommune
Fylkesadministrasjonen
Pb 1200 Sentrum,
0107 Oslo

Kontakt

Ole Kjendlie
enhetsleder utvalgssekretariatet