1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Høringer

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Plikten til å sende saker på høring reguleres blant annet gjennom plan- og bygningsloven § 5.2. Under finner du pågående høringer med aktuelle dokumenter og frister.  

For informasjon om frister og innsendingsmetode, se den enkelte høringsaken. Høringsuttalelser kan også lastes opp elektronisk gjennom bruk av elektronisk skjema for høringsuttalelser.

Ved bruk av skjemaet, registrere først dine data før du velger hvilken sak du ønsker å avgi høringssvar til. Dokumenter kan også lastes opp i vedlegg.

Se avsluttede høringer.

Kontakt

Helene Øvrelid
spesialrådgiver