1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Du kan påvirke politikken i Akershus!

Du som innbygger kan påvirke fylkestingets politikk og fylkeskommunens virksomhet.

Valg - bruk stemmeretten!

Den viktigste påvirkingsmuligheten har du gjennom å bruke stemmeretten din. Valg av representanter til fylkestinget  skjer i fylkestingsvalget hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. Neste fylkestingsvalg er i 2015.

Les mer om fylkestingsvalg her

Innbyggerinitiativ - samle underskifter til din sak!

Alle innbyggere i Akershus kan fremme initiativ til saker de mener fylkestinget bør behandle. Kravet er at minst 500 innbyggere står bak forslaget, og at saken ikke er behandlet i fylkestinget tidligere. Gjennom tjenesten minsak.no kan du enkelt samle underskrifter til ditt initiativ.

Les mer om innbyggerinitiativ

Spørretime - få svar i fylkestinget

Har du spørsmål angående politiske vedtak eller andre saker innenfor fylkeskommunens virksomhet, kan du få svar fra fylkesordføreren eller andre representanter direkte i fylkestingsmøtene.

Les mer om fylkestingets spørretime

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Se oversikt over høringer her