1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Rapporter og planer

Her finner du en oversikt over viktige dokumenter og publikasjoner fra Akershus fylkeskommune, som årsrapport, økonomiplan, regionale planer og strategier.

Årsrapporten dokumenterer fylkeskommunens virksomhet år for år. Her dokumenteres mål- og resultatoppnåelse, regnskap og statistikker for året som har gått, og er administrasjonens rapport til fylkestinget og innbyggerne i Akershus. Fra 2014 finnes årsrapporten kun i digital utgave.

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2015

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2014

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2013

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2012

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2011

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2010

[-]

Økonomiplanen (ØP) setter rammene for disponeringen av fylkeskommunens midler, og er et sentralt styringsdokument for hele organisasjonen. Hvert år lager fylkesrådmannen et forslag til økonomiplan for den kommende treårsperioden.

Økonomiplanen behandles i fylkeskommunes hovedutvalg, fylkesutvalget og vedtas endelig i fylkestinget.

Økonomiplan 2018 -21

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Fylkesrådmannens forslag.

Presentasjon av fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus. Fylkesrådmannens forslag.

Økonomiplan 2017-2020

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Handlingsprogram for samferdsel 2017-2020

Forslaget til økonomiplan og handlingsprogram ble vedtatt av fylkestinget 19. desember 2016

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2016-2019

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 og tallbudsjett 2015

Samferdselsplan, Del II Handlingsprogram 2015-2018

 

[-]

Regionale planener ligger til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Hvilke planer som utarbeides for hvilke områder defineres av en overordnet regional planstrategi.

Se listen over regionale planer.

[-]

I tillegg til de regionale planene utarbeider fylkeskommunen en rekke temaplaner, sektorplaner og strategidokumenter for ulike områder.

Gå til strategier og styringsdokumenter

[-]

Fylkeskommunen utarbeider en rekke statistikkhefter og grunnlagsdokumenter som gir informasjon  om regionale forhold i Akershus og om sentrale fakta om tjenesteyting i Akershus fylkeskommune.

Statistikkhefter og grunnlagsdokumentasjon

Tilstandsrapporter for videregående opplæring

 

[-]

Fylkesrevisjonen for Akershus og Østfold utarbeider årlige revisjonsrapporter for deler av fylkeskommunens virksomhet.

Rapporter vedrørende forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre rapporter

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet