1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres på denne siden og sendes avisredaksjoner i regionen. Enkelte pressemeldinger publiseres også under nyheter i forsiden.


Filtrering av artikellisten

Ny økonomiplan: Videregående opplæring og samferdsel prioriteres

Fylkesrådmannen i Akershus la 23. oktober fram forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan fram til og med 2017. -Dette er et solid budsjett med satsing på videregående opplæring, kollektivtrafikk og fylkesveier. Akershus er et sterkt vekstområde og fylkeskommunen satser ekspansivt for å møte behovet for flere elevplasser i videregående opplæring og behov for vekst i kollektivtransporten, sier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Bedrer trafikksikkerheten gjennom Lørenfallet

Fylkestinget har vedtatt strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten gjennom Lørenfallet i Sørum kommune.

Vil bedre busstilbudet til Semsvannet i Asker

Fylkestinget er svært positivt til at Ruter vil se på muligheten for å forlenge busslinje 706 i Asker.

Statsbudsjettet: Akershus "straffes" for veivedlikehold

- Det er skuffende at Akershus i statsbudsjettet får en så liten del av midlene til vedlikehold av fylkesveiene. Det betyr at vi blir «straffet» fordi vi har vært flinkere enn mange andre til å ta vare på veiene våre, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Tidligere barnevernsbarn oppfordres til å søke oppreisning

I underkant av 50 tidligere barnevernsbarn i Akershus har så langt søkt om oppreisning. Akershus fylkeskommune oppfordrer på nytt tidligere barnevernsbarn om å søke oppreisning.

Støtter parkeringspolitikk i Bærum kommune

Fylkestinget støtter Bærum kommunes forslag til parkeringspolitikk. En aktiv parkeringspolitikk er viktig for å bidra til gode bymiljøer og økt kollektivbruk, sykkel og gange, mener fylkestinget.

Akershus girer opp til TV-aksjonen

TV-aksjonen 2013 nærmer seg med stormskritt. Tirsdag 17. september møttes fylkesaksjonskomiteen i Akershus for å diskutere hvordan vi kan lage tidenes TV-aksjon i fylket vårt.

Starter utredning av Ahusbanen

Utredning om konseptvalg for kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog og videreføring til Skedsmo skal settes i gang, vedtok fylkesutvalget i sitt møte 16. september.

Stortingsvalget 2013 - Valgoppgjør

Fylkesvalgstyret har i møte 16. september godkjent valgoppgjøret for stortingsvalget i Akershus, og kåret fylkets 16 distriktsrepresentanter.

Miljøverndepartementet har godkjent planstrategi for areal og transport

Miljøverndepartementet har godkjent planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus. Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus kan fortsette arbeidet som skal gi viktige føringer for stat, fylke og kommuner for framtidens utvikling innen areal og transport.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet