1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres på denne siden og sendes avisredaksjoner i regionen. Enkelte pressemeldinger publiseres også under nyheter i forsiden.


Filtrering av artikellisten

Krever nasjonalt sjåførregister

Akershus fylkeskommune ber statlige myndigheter snarest opprette et sentralt elektronisk kjøreseddelregister.

77,9 millioner kroner i spillemidler

Akershus har fått tildelt 77,9 millioner kroner i spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2014.

Sterk vekst i næringslivet i Akershus

Akershus har hatt en sterk vekst i antall arbeidsplasser, og veksten i næringslivet er høyere i Akershus enn ellers i landet for alle typer næringer. Det viser en analyse fra Telemarksforskning på oppdrag av Akershus fylkeskommune.

24 135 søker videregående opplæring

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, hadde 22 888 søkt om opplæring i videregående skole og 1 247 hadde søkt om læreplass.

Hvordan få raskere planprosesser?

Raskere planlegging - finnes det tidstyver? var temaet for Akershustinget mandag 3. februar. Bedre samordning mellom de mange aktørene som er involvert ble trukket fram som en faktor for raskere planlegging.

Kalkovnen på Brønnøya skal gjenoppbygges

Fylkesutvalget har bevilget 1,25 millioner kroner til gjenoppbyggingen av kalkovnen på Brønnøya i Asker.

Videregående opplæring og samferdsel prioriteres

Videregående opplæring, kollektivtrafikk og fylkesveier prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan fram til og med 2017. Fylkestinget vedtok 16. desember årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-17.

Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena

Akershus fylkeskommune skal sammen med Eidsvoll kommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS utvikle Eidsvoll Verk til en opplevelsesarena. Dette vedtok Fylkestinget i sitt møte 16. desember 2013.

Opplæringstilbud videregående skoler i Akershus 2014-2015

Fylkestinget har vedtatt opplæringstilbudet i de videregående skolene for kommende skoleår. Det innebærer en økning i kapasitet, justeringer innenfor eksisterende tilbud og nye tilbud.

Helhetlig og rask Intercity-utbygging

Utbygging av Intercity må gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig, og det må samordnes med utbygging av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. InterCity til Halden må videreføres til Trollhättan, for å få en helhetlig og bedre jernbane til Gøteborg. Det mener fylkestinget i Akershus i en uttalelse til Jernbaneverkets handlingsprogram.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet