1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres på denne siden og sendes avisredaksjoner i regionen. Enkelte pressemeldinger publiseres også under nyheter i forsiden.


Filtrering av artikellisten

Starter utredning av Ahusbanen

Utredning om konseptvalg for kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog og videreføring til Skedsmo skal settes i gang, vedtok fylkesutvalget i sitt møte 16. september.

Stortingsvalget 2013 - Valgoppgjør

Fylkesvalgstyret har i møte 16. september godkjent valgoppgjøret for stortingsvalget i Akershus, og kåret fylkets 16 distriktsrepresentanter.

Miljøverndepartementet har godkjent planstrategi for areal og transport

Miljøverndepartementet har godkjent planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus. Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus kan fortsette arbeidet som skal gi viktige føringer for stat, fylke og kommuner for framtidens utvikling innen areal og transport.

Arendalsuka 2013: Hvordan får vi nordisk transport på skinner?

De nordiske landene er klimaverstinger når det gjelder transport – hvordan snur vi utviklingen? Foreningen Norden og 8-millionersbyen inviterer til debatt om grensekryssende jernbane og nordisk samferdselspolitikk, 12. august 2013, kl. 10.30 - 11.30 på Arendal bibliotek.

21 106 elever får nå tilbud om skoleplass

Resultatet av første inntaket til videregående opplæring i Akershus er nå klart. I disse dager får 21 106 elever tilbud om plass på et av de utdanningsprogrammer de har søkt. 92,5 prosent har fått plass på sitt første ønske.

Oslo og Akershus har fått statlige midler fra belønningsordningen

Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en belønningsavtale med Oslo og Akershus fra 2013 med en samlet ramme på 1 020 mill. kr fordelt på fire år. I 2013 vil byområdet tildeles 180 mill. kr og de tre siste årene i fireårsperioden 280 mill. kr hvert år.

13,4 milliarder kroner til Oslopakke 3

Fylkestinget sluttet seg 17.06.2013 til forslag til Handlingsprogram 2014-17 for Oslopakke 3. Oslopakke 3 har en ramme på 13,4 milliarder kroner for perioden. Økt kollektivsatsing er del av det reviderte handlingsprogrammet for treårsperioden.

Tall og fakta om Akershus - nytt statistikkhefte

Akershus fylkeskommune har publisert et nytt temahefte om tall og fakta om Akershus. Her finner du statistikk om befolkningsutvikling, innvandring, boligbygging, pendling, næringsliv, biltrafikk, kollektivtrafikk, kulturtilbud, helsetilstand og mye mer.

Vil ha rassikring av fylkesvei 33

Fylkesutvalget ønsker at fylkesvei 33 Minnesund- Gjøvik rassikres.

Ønsker videre utredninger om båt til Fornebu

Fylkesutvalget ønsker videre utredninger for etablering av et båttilbud mellom Aker Brygge og Fornebu.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet