1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Offentlig innsyn

Akershus fylkeskommune er underlagt offentleglova, som sier at alle saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift.

Be om innsyn

Du kan be om innsyn ved å kontakte postmottak@afk.no

Politiske saksdokumenter og protokoller

Saksdokumentene som behandles i fylkestinget og øvrige råd og utvalg finner du under Politikk/Politiske saker og møter. Her legges også protokollene fra de ulike møtene ut.

Web-TV

Møtene i fylkestinget overføres direkte i web-TV. Du kan også se opptak fra tidligere møter i web-tvløsningen.