1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Akershus interkommunale pensjonskasse

Ansatte i Akershus fylkeskommune har pensjonsordning i Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK).

I tillegg til alderspensjon vil medlemmene kunne ha rett til:

  • Uførepensjon ved sykdom (både varig og midlertidig)
  • Ektefelle- og/eller barnepensjon til etterlatte
  • Boliglån (omfatter også lærerne i fylkeskommunens videregående skoler)

Du kan lese mer på nettsidene til Akershus interkommunale pensjonskasse.

Hvem er medlemmer av pensjonskassen?

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at ansatte i Akershus fylkeskommune har både rett og plikt til å være medlem fra den dagen de blir ansatt til den dagen de slutter.

Lærerne i de videregående skolene er av historiske grunner medlemmer i Statens pensjonskasse.

Pensjonskassen er også pensjonsordning for fylkeskommunale foretak og andre selskaper med tilknytning til fylkeskommunen.

Helseforetakene i Akershus er også med i ordningen. Det skyldes at de tidligere var fylkeskommunale.

Egen juridisk enhet

Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse etablert av Akershus fylkeskommune i 1952. Pensjonskassen har tilpasset seg reglene for interkommunale pensjonskasser og nå tilbyr vi fylkeskommuner, kommuner og virksomheter med kommunal/fylkeskommunal tilknytning deltakelse i pensjonskassen.

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med eget styre. Pensjonskassens penger er adskilt fra fylkeskommunens og øvrige medlemsvirksomheters penger, og kan ikke brukes til noe annet enn pensjoner.