1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Akershus interkommunale pensjonskasse

Ansatte i Akershus fylkeskommune har pensjonsordning i Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK).

I tillegg til alderspensjon vil medlemmene kunne ha rett til:

  • Uførepensjon ved sykdom (både varig og midlertidig)
  • Ektefelle- og/eller barnepensjon til etterlatte
  • Boliglån (omfatter også lærerne i fylkeskommunens videregående skoler)

Du kan lese mer på nettsidene til Akershus interkommunale pensjonskasse.

Hvem er medlemmer av pensjonskassen?

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at ansatte i Akershus fylkeskommune har både rett og plikt til å være medlem fra den dagen de blir ansatt til den dagen de slutter.

Lærerne i de videregående skolene er av historiske grunner medlemmer i Statens pensjonskasse.

Pensjonskassen er også pensjonsordning for fylkeskommunale foretak og andre selskaper med tilknytning til fylkeskommunen.

Helseforetakene i Akershus er også med i ordningen. Det skyldes at de tidligere var fylkeskommunale.

Egen juridisk enhet

Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse etablert av Akershus fylkeskommune i 1952. Pensjonskassen har tilpasset seg reglene for interkommunale pensjonskasser og nå tilbyr vi fylkeskommuner, kommuner og virksomheter med kommunal/fylkeskommunal tilknytning deltakelse i pensjonskassen.

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med eget styre. Pensjonskassens penger er adskilt fra fylkeskommunens og øvrige medlemsvirksomheters penger, og kan ikke brukes til noe annet enn pensjoner.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet