1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Avdelinger og enheter

Fylkeskommunens administrasjon forvalter de politiske vedtakene fra fylkestinget, i tillegg til å ivareta ulike fellesfunksjoner for fylkeskommunens virksomheter. Fylkesadministrasjonen har kontorer i Galleri Oslo. Klikk på organisasjonskartet for å få opp større versjon.

 Fylkesadministrasjonen ledes av fylkesrådmannen, og har ca. 280 ansatte.

Fylkesadministrasjonen er organisert i fem avdelinger underlagt en fylkesdirektør. I tillegg finnes to staber direkte tilknyttet fylkesrådmannen:

Avdeling for videregående opplæring

Avdeling for videregående opplæring omfatter videregående opplæring, fagopplæring, folkehøyskoler, skoler tilknyttet institusjoner og veiledningssentre.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon opplæring
 • Seksjon inntak
 • Seksjon vurdering, dokumentasjon, kvalitet og analyse
 • Seksjon fagopplæring
 • Prosjekter

Avdeling for samferdsel og transport

Avdelingen består av seksjon for samferdsel og transportenheter.

Avdeling for plan, næring og miljø

Avdelingen består av seksjon for plan og seksjon for næring og miljø. Internasjonalt arbeid inngår som en del av seksjon for næring og miljø.

Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse

Avdelingen består av seksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse, seksjon for kultur og seksjon for kulturminnevern. Feltenheten inngår som en del av seksjonen.  

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har følgende seksjoner og staber:

 • Seksjon økonomi
 • Lønns- og regnskapsseksjonen
 • Seksjon IT
 • Analysestab
 • Innkjøpstab
 • Dokumentasjonsstab
 • Utvalgssekretariat
 • Servicesenter  

HR-avdeling

HR-avdelingen arbeider med HR-tjenester i form av kurs, rådgivning og veiledning.

Juridisk stab

Juridisk stab omfatter advokatvirksomhet og juridisk rådgivning og bistand innenfor alle saksfelt.

Kommunikasjonsstab

Kommunikasjonsstaben har ansvar for fylkeskommunens overordnede kommunikasjonsstrategi, kommunikasjonsfaglig rådgivning og planlegging, rådgivning og bistand i mediekontakt, diverse publikasjoner og  intra- og internettsider.

Virksomheter og foretak

Akershus fylkeskommune har i alt 45 virksomheter og to foretak. I tillegg eier fylkeskommunen andeler i en rekke selskaper i regionen.

Virksomheter

Foretak

Selskaper

Se oversikt over fylkeskommunens eierskap i ulike selskaper og foretak.