1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Fylkesstein: Rombeporfyr

Rombeporfyr er en vulkansk bergart. Steinen er rødbrun eller grå, med store strøkorn av alkalifeltspat.

 • Rombeporfyr er en vulkansk bergart. Steinen er rødbrun eller grå, med store strøkorn av alkalifeltspat.
  Rombeporfyr er en vulkansk bergart. Steinen er rødbrun eller grå, med store strøkorn av alkalifeltspat. Foto: Claus Christiansen
 • Rombeporfyr er en vulkansk bergart. Steinen er rødbrun eller grå, med store strøkorn av alkalifeltspat.
  Rombeporfyr er en vulkansk bergart. Steinen er rødbrun eller grå, med store strøkorn av alkalifeltspat. Foto: Claus Christiansen

Rombeporfyr er navnet på forskjellige lava- og gangbergarter med store strøkorn av alkalifeltspat i en mer finkornet, rødbrun eller grå grunnmasse. Rombeporfyr er en vulkanske bergart, dannet på eller like under jordoverflaten ved størkning av lava. 

Rombeporfyrlavaer er kun kjent fra riftområder og finnes bare tre steder i verden:

 • I den Østafrikanske rift (bla. på Kilimanjaro)
 • På Mont Erebus ved Rosshavet i Antarktis
 • I Oslo-riften

Forekomsten av rombeporfyr er særlig stor i øvre del av Kolsåsplatået i Bærum. Dette området ble dannet  da tykke strømmer av lava vellet ut i Osloområdet ved begynnelsen av permtiden, for ca. 299 millioner år siden.

Alle fylker har valgt ut en bergart som er særlig karakteristisk, eller har spesiell økonomisk, vitenskapelig, estetisk eller kulturhistorisk verdi for fylket. (Kilde: Naturhistorisk museum)

Les mer om fylkessteinen på nettsidene til Naturhistorisk museum.