1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Krav til søkere

For enkelte av stillingene i fylkeskommunen følger spesielle dokumentasjonskrav:

  • For alle stillingene ved skolene og i tannhelsetjenesten er det krav om politiattest.
  • For undervisningsstillingene er det kvalifikasjonskrav i henhold til Opplæringsloven.

Se også generelle vilkår for tilsetting i undervisningsstillinger. Du finner også kvalifikasjonskrav under den enkelte stillingsannonse.

Offentlige søkerlister

Etter offentlighetsloven kan alle kreve innsyn i søkerlister til offentlige stillinger. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på søkerlisten, må du sende en begrunnet søknad om reservasjon som det vil bli tatt stilling til.

Søkerlister blir ikke publisert på nettsidene. Ønsker du innsyn, ta kontakt med saksbehandler.

Velkommen som søker!