1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Spennende å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling

Solveig Viste jobber med planlegging, klima og miljø. Sammen med de 22 kommunene i fylket legger hun til rette for at Akershus skal kunne møte klimautfordringene fylket står overfor i årene som kommer.

  • Solveig Viste
    Solveig Viste Foto: Ann Kristin Ohrstrand/Akershus fylkeskommune

Med en bachelor i natur- og miljøvernfag og en master i samfunnsplanlegging og ledelse får Solveig brukt store deler av sin kompetanse i jobben i Akershus fylkeskommune. Fra før har hun erfaring fra kommune, stat, organisasjonsliv og privat næringsliv.

- Det er spennende å jobbe i en organisasjon der administrasjon og politikere jobber sammen for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Det handler om å se de lange linjene, sier hun.