1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Innkjøpsfullmakt

Fylkeskommunen og de enkelte avdelingene/virksomhetene har fullmakt til å foreta innkjøp innenfor rammen fastsatt i delegasjonsreglementet.

Ifølge delegasjonsreglementet 2013-2016 vedlegg 1 pkt. 3 "Anskaffelse av varer og tjenester" heter det:

"Alle anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser og det til en hver tid gjeldende interne regelverk.

Den enkelte virksomhetsleder inngår selv avtaler når avtalens samlede verdi ikke overstiger 5 millioner kr. Avtaler som er bindende for mer enn 4 år, må godkjennes av fylkesrådmannen.

Den som har fått videredelegert fullmakt til å inngå avtale fra sin virksomhetsleder, kan ikke selv delegere fullmakten videre til andre.

Fullmakten omfatter ikke avtaler om anskaffelse av generell annonsering for fylkeskommunen eller den enkelte virksomhet på internett eller i andre massemedier. Avtaler om slik annonsering kan inngås av kommunikasjonsdirektøren.

Innkjøpssjefen inngår fylkeskommunens rammeavtaler. Den enkelte virksomhetsleder kan imidlertid inngå rammeavtaler dersom det kun er den aktuelle virksomhet som har behov for ytelsen.

Den som har myndighet til å inngå en avtale, har også myndighet til å si opp eller heve avtalen. Det bør konfereres med fylkesadvokaten før en avtale heves."

 

 

 

 

Kontakt

Thomas Ertsås
Innkjøpssjef