1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fakturering fra utenlandske leverandører

For bestilling av varer og tjenester fra utenlandske leverandører er det svært viktig at korrekte data oppgis på fakturaen.

Informasjon som må fremkomme på fakturaen

  • IBAN-konto
  • BIC/SWIFT adresse
  • Fullstendig navn og adresse til firmaet som skal ha pengene.

Alt dette må komme tydelig frem på fakturaen, eller som vedlegg til faktura.

Noen land har ikke IBAN-konto

For land utenfor Europa som ikke har IBAN-konto, f.eks. USA og Australia, trenger vi følgende opplysninger:

  • Bankkonto
  • Bankkode (ABA-routing/fed wire: FW + 9 siffer)
  • BIC/SWIFT adresse

Sparer tid og penger

Fakturaer med disse opplysningene vil spare fylkeskommunen for mye unødig ekstraarbeid og fakturaene vil bli raskere behandlet i fakturaflytsystemet. Betalingsoppdrag med korrekt IBAN og BIC vil bli kreditert mottakers konto raskere og til en lavere kostnad enn oppdrag uten denne informasjonen.

Se øvrige krav til fakturaer.

Fakturaadresse

Fakturamottak

Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo