1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Fakturering

Skal du sende en faktura til Akershus fylkeskommune eller AFK eiendom FKF? Her finner du informasjon om krav til fakturainnhold, våre betalingsbetingelser og fakturaadresser.

Akershus ønsker primært faktura tilsendt elektronisk i EHF-format.

Husk at alle fakturaer skal påføres ressursnummer. Fakturaflyten bygger kun på attestantens ressursnummer, og det er derfor helt avgjørende at alle fakturaer merkes riktig. Se flere krav til fakturainnhold.

 • Standard betalingsbetingelser

  Akershus fylkeskommunes og AFK eiendom FKFs generelle betalingsbetingelser er betalingsfrist på 30 dager fra fakturadato.

  Forsinkelsesrente på bakgrunn av kortere betalingsfrist enn 30 dager vil ikke bli imøtekommet, dersom ikke annet er avtalt med fylkeskommunens innkjøpssjef.

  Rentekrav og gebyrer i tilfeller der Akershus fylkeskommune eller AFK eiendom FKF ikke har mottatt EHF-faktura, skal kravet dokumenteres med kvittering fra deres aksesspunkt som angir dato og tidspunkt for overføringen.

  [-]

 • Krav til fakturainnhold

  Bokføringsloven og fylkeskommunens internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde.

  Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:

  • leverandørens navn og adresse
  • leverandørens organisasjonsnummer med MVA etter hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
  • navn og adresse til kjøper, enten
   • Akershus fylkeskommune, org.nr 958381492 - fakturaadresse
   • AFK eiendom FKF, org.nr 996331202 - fakturaadresse
  • ressursnummeret til den som skal attestere fakturaen
   • Akershus fylkeskommune - ressursnummeret er 6-sifret og begynner alltid med 5*****.
   • AFK Eiendom - ressursnummeret er 5-sifret og begynner alltid med 6****.
  • tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
  • ved byggeprosjekter: prosjektnummer og prosjektnavn
  • fakturabeløpet uten merverdiavgift, merverdiavgiftsbeløpet og fakturabeløpet inkludert merverdiavgift
  • fakturanummer
  • fakturadato
  • hvis leverandøren er utenlandsk: IBAN-konto og BIC/SWIFT adresse, avtalt valuta

  Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav blir returnert.

  [-]

 • Sending av elektronisk faktura

  Akershus fylkeskommune tar imot elektronisk faktura. Fakturaene må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat).

  Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

  Akershus fylkeskommune mottar elektroniske fakturaer gjennom aksesspunktet Pagero Norway AS. Leverandører står fritt til selv å velge meldingsformidler/aksesspunkt. Se liste over godkjente aksesspunkt i Norge.

  Det er viktig at riktig adresse blir benyttet slik at håndteringen av deres fakturaer ikke forsinkes. Feltet for «Deres referanse» skal kun inneholde attestantens ressursnummer.

  • Org. 958381492 - Akershus fylkeskommune, merkes med 6-sifret ressursnummer (5*****)
  • Org. 996331202 - AFK eiendom FKF, merkes med 5-sifret ressursnummer (6****)

  Eksempler fra XML-fil:

  Akershus fylkeskommune AFK eiendom FKF
  <cac:Contact>
  <cbc:ID>503751</cbc:ID>
  <cbc:Name>Akershus fylkeskommune</cbc:Name>
  </cac:Contact>
  <cac:Contact>
  <cbc:ID>60043</cbc:ID>
  <cbc:Name>AFK Eiendom FKF</cbc:Name>
  </cac:Contact> 

  Avtal gjennomføring av test

  Vi vil be om at det først avtales å sende testfaktura slik at leverandør og mottaker kan få bekreftet at filflyt og fakturaflyt fungerer tilfredsstillende før igangsettelse av full produksjon i EHF.

  Ta kontakt med gruppeleder Knut Eldegard ved lønns- og regnskapsseksjonen på telefon 22 05 58 41 eller per e-post knut.eldegard@afk.no.

  Les også

  Hvordan komme i gang med elektronisk faktura (anskaffelser.no)

  [-]

 • Sending av faktura per post

  Fakturaadresse Akershus fylkeskommune (org. nr. 958381492)

  Alle papirfakturaer skal sendes til samme adresse. Dette gjelder fakturaer til alle deler av fylkeskommunen, herunder fylkesadministrasjonen, videregående skoler og tannklinikker. Adressen brukes kun til fakturaer, kreditnotaer og purringer:

  Akershus fylkeskommune
  Fakturamottak
  Postboks 1160 Sentrum
  0107 Oslo

  Fakturaadresse AFK eiendom FKF (org. nr. 996331202)

  AFK eiendom FKF
  Fakturamottak
  Postboks1167 Sentrum
  0107 Sentrum

  [-]

Fakturaadresse

Fakturamottak

Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo